SHARE

Иво Христов, назначеният с указ № 45 от 23 януари 2017 г. за началник на кабинета на държавния глава, няма достъп до класифицирана информация, научи „Терминал 3“ от свои източници.

В чл. 13 на качените на страницата на президента Правила за работа на президентската администрация е посочено:

1) Началникът на кабинета планира, организира, ръководи, координира и контролира служителите и дейностите, подпомагащи президента при вземане на решения, формиране на позиции и становища, както и при предприемането на инициативи.

2) Началникът на кабинета организира и ръководи дейностите по подготовка на визитите, срещите и публичните изяви на президента, произнасянето на речи и изпращането на поздравителни и съболезнователни писма. 

Липсата на достъп до класифицирана информация на Иво Христов означава само едно – той не е в състояние и няма да е в състояние да изпълнява своите задължения. Как би могъл да подпомага президента при вземане на решения, при формиране на позиции и на становища ефективно и пълноценно, при положение че не разполага със съществена информация, можем само да предполагаме.

Така стигаме до основния въпрос – защо Христов няма достъп до класифицирана информация?

В периода след избора на Радев до встъпването му в длъжност Иво Христов на няколко пъти е споделял пред хора от близкото си обкръжение, че не може да премине проверките на ДАНС, свързани с неговото проучване, поради негови действия и близки контакти с хора, които представляват интерес за специалните ни служби и по тези причини няма да се подложи на процедурата по проучване.

Българският президент взема решения, формира позиции и становища на президента въз основа на докладите на Държавна агенция „Разузнаване“, на ДАНС, на МВР, на Служба „Военна информация“. Дали Христов участва в този процес и дали има нерегламентиран достъп до класифицирана информация – това трябва да каже националният контролен орган – Държавната комисия по сигурността на информацията.

Радев служи в Българската армия от 1982 г. и следва да е запознат с процедурите относно достъпа до класифицирана информация и нейното опазване. Как и защо е допуснал своя най-близък сътрудник, началникът на неговия кабинет, да работи без такъв – очакваме на този въпрос отговор от президента.

Днес, на 25 май 2017 г., в Брюксел се провежда среща на държавните ръководители на страните – членки на НАТО, на която българската делегация ще бъде водена от президента Радев. На тази среща се очаква да бъдат обсъждани важни теми като: борбата с тероризма, отношенията с Русия, както и финансови въпроси. Всички обсъждани теми изискват ползването на чувствителна, класифицирана информация. Как Христов ще участва в изготвянето и предоставянето на българската позиция предстои да разберем.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.