Правила за ползване

Правила за ползване

Права върху материалите
Материалите, публикувани в ТерминалНО, включително снимките и мултимедията, са със запазени права, освен тези, за които не е посочено нещо друго.

Препубликуването им в други медии става само с изричното съгласие на редакцията.

Лични данни
ТерминалНО полага максимални усилия, за да спазва законодателството и добрите практики за защита на личните данни на потребителите.

Коментиране
Ще бъдат отстранявани коментари и коментатори, нарушаващи закона и добрия тон на общуване.

Журналистика
ТерминалНО се придържа към общоприетите правила за качествена журналистика и Етичния кодекс на българските медии.

Етично финансиране
ТерминалНО държи на прозрачността, спазването на етични стандарти и на националните етични правила за реклама и търговска комуникация. (прочети повече)

Отговорност
Изнесените мнения могат да не съвпадат с мнението на редакцията. Авторите носят отговорност за фактите и мненията, които публикуват в ТерминалНО.

Спорове
Всички спорни въпроси се решават от редакцията по наше усмотрение, но сме склонни да разгледаме добре обосновани възражения.