SHARE

Седмицата започна със знаменателно събитие. Слави Трифонов се срещна с главния прокурор Сотир Цацаров и на излизане заяви пред  журналисти: „Оказа се, че с главния прокурор сме на едно мнение по много въпроси”.

На главния прокурор е била връчена папка с материали за нарушения при гласуването за референдума и е бил поканен да гостува в шоуто.

Единодушието между двамата е било, според изявленията на Трифонов, както за нарушенията при гласуването за референдума, така и за поведението на политическата класа, която не се съобразява с волята на суверена.

Срещата затвърди позицията на шоумена Слави Трифонов като важен фактор в обществения живот на България, а напоследък – и като политически фактор.

Но с какво допринесе тази среща за изясняване на ролята, която играе главният прокурор в обществено-политическия живот на България?

Конституционно определената роля на прокуратурата е „да следи за спазване на законността”, което се изразява най вече „с привличане към отговорност на лицата, които са извършили престъпления” и да поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер” (чл. 127 КРБ).

Във всеки избирателен процес, както и във всяка човешка дейност, се допускат грешки, някои от които водят до нарушения на закона (ИК). Отстраняването им е преди всичко в правомощията на самите изборни органи, в крайна сметка – на ЦИК. В определени от ИК случаи решенията на ЦИК се обжалват пред ВАС, който единствен може да прецени дали е налице нарушение и колко съществено е то.

В момента е налице висящо производство пред ВАС по повод оспореното от инициативния комитет за референдума решение № 3999/ 11.11.2016г. на ЦИК за резултатите от него. Папката с посочени нарушения би следвало  да е адресирана до ВАС и материалите, съдържащи се в нея, сигурно са приложени към жалбата.

Защо главният прокурор дублира дейността на ВАС, като приема папка с материали за нарушения, допуснати в изборния процес?  Само в един случай той има право на намеса – когато са налице данни за извършено престъпление.  Ако това е налице, самият ВАС ще уведоми главния прокурор, че нарушението на ИК представлява (или е осъществено чрез)  престъпление от общ характер по смисъла на НК. Разликата между нарушение и престъпление  е съществена – прокуратурата не се занимава с нарушения, допуснати в хода на избирателния процес, каквито са оплакванията на Слави Трифонов.  Главният прокурор следваше да го посъветва да адресира материалите от папката до ВАС, ако той не е сторил вече това.

Посоченото от шоумена като пример нарушение: „раздадени 350 000 плика по-малко”, удивително прилича на другото „нарушение” по т.нар. Костинбродска афера – намерени в печатницата 300 или 400 хиляди  бюлетини в повече.

Зрелищната намеса на прокуратурата в този случай, и то в деня за размисъл, когато са забранени всякакви пиар акции с политически оттенък, беше повече от неуместна – на практика беше осъществен хибриден държавен преврат чрез повлияване на изборния резултат с пряко обвинение към управляваща партия за манипулиране на изборите. Не съм политически пристрастен към нея, но като бивш член на  ЦИК в продължение на 15 години и поне половината от тях като неин зам.-председател държа да не се допускат изборни манипулации и много добре зная, че не триста хиляди, но и три милиона бюлетини в повече да има в печатницата, в закона, в решенията и в методическото ръководство на ЦИК се съдържат достатъчно сигурни гаранции те да не попаднат в избирателните урни.

Симптоматично е, че в тази „Костинбродска афера” беше замесена и Мая Манолова, която и сега също се включи в пиар акцията на шоумените. Тогава в качествето си на политик тя можеше да носи само политическа отговорност, но сега като обудсман тя няма право да взема отношение към един политически спор за подходяща избирателна система, свързан със съвсем други критерии, който няма  никакво отношение с нарушаване правата и свободите на гражданите, което според Конституцията определя сферата на нейната дейност.

Странно е, че и главният прокурор,  ако се вярва на изявлението на Слави Трифонов, солидарно с Мая Манолова критикува поведението на политическата класа, „която не се съобразява с волята на  суверена”.

Начинът, по който ще се уважи волята на суверена, е записан в Конституцията и в закона, процедурата е в ход и ако има някакви нарушения, ще се произнесе КС, а не прокуратурата. Изборът на  избирателна система е много сериозна задача, който не може да бъде плод на емоции, а изисква много задълбочено проучване и обстоен анализ  от множество специалисти в  различни области на ред условия и обстоятелства, за да се получи нещо смислено.

Резултатът от  референдума не допуска безусловно приемане на мажоритарна система в два тура с абсолютно мнозинство, а само морално задължава политиците да поставят ударението върху мажоритарния елемент в изборното законодателство. Има множество варианти за постигане на това изискване. Упрекът към политиците, че не се съобразяват с волята на суверена, е преждевременен, несправедлив и несъобразен със закона.

Слави Трифонов би имал основание за такъв упрек само ако ВАС уважи жалбата му. Като гражданин на тази страна той е длъжен   да насочи усилията си за убеждаване на съда чрез доказателства и аргументи, а не  да се оплаква на главния прокурор и да упражнява диктат върху обществеността чрез заплахи за самозапалване.

Законодателството не  може да бъде приравнено до шоу.

Вярвам, че главният прокурор не е приел и  няма да приеме поканата да гостува в „Шоуто на Слави”.  Но трябва да си дадем добра сметка, че куражът да бъде отправено това нахално предложение е  почерпен от такива заигравания на държавни органи с пиар акции, които излизат извън рамките на техните правомощия, като зрелищното внасяне от обмудсмана на чужд законопроект и не по–малко зрелищния прием от главния прокурор по повод на оплаквания, които в момента разрешава съдът, на личност, чиято нескрита цел е да се превърне в ИНСТИТУЦИЯ,  която определя насоките на обществено-политическото ни развитие извън рамките на конституционно определените за това органи.

*Автор: Петър Обретенов, юрист с дългогодишен стаж. Бил е съдия и народен представител във Великото народно събрание, секретар на Съвета по законодателство към Министерството на правосъдието, парламентарен секретар на същото, зам.-председател на ЦИК. В момента е адвокат.

Статията e препубликувана от правната медия De Fakto с нейно разрешение.  

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.