SHARE

Избори идат! Партиите ни припомнят болезнено познатото ни: никой не може да ти даде толкова, колкото аз мога да ти обещая. Програмите са важни и на запад от нас те биват гледани под лупа, анализирани и критикувани.

Миналата седмица представихме акценти от предизборната програма на ГЕРБ, днес ви представяме тази на „Нова република“.

Администрацията се съкращава наполовина. А държавните служители получават увеличение с 30% на заплатите си. На партийните назначения ще бъде сложен край.

До 25% от административните структури ще бъдат прехвърлени към общините.

Учителските заплати се увеличават: Първата година увеличение с 20 на сто. За четири години – двойно повишаване на доходите на учителите.

До края на мандата увеличение на бюджета за образование и наука от 3,3% от БВП до средното за ЕС равнище от 5,6%, а за научноизследователска и развойна дейност от 0,9% до 1,5% от БВП.

Пенсиите се увеличават: средната пенсия ще достигне 700 лв. до края на мандата, но на принципа “по-високи вноски, по-високи пенсии”.

Премахване на данък “рекет” и отменяне на данък “бумащина” за малкия бизнес. Не е уточнено за кои данъци става въпрос. 

Постоянно увеличаване на разходите за въоръжение и отбрана, като най-късно през последната година от мандата те ще достигнат 2% от БВП според стандарта на НАТО.

Повишение най-малко с 10% всяка година на заплатите на войниците и офицерите.

Въвеждане на модела на професионално управление на висшите училища чрез управителни органи, включващи външни за системата заинтересовани страни (представители на правителството, работодателите, гражданското общество и съсловните организации).

От третата година 50% от данък общ доход и данък печалба ще остават за местната власт.

Правосъдие

Нова конституция и свикване на Велико народно събрание с цел учредяване на нова антикорупционна прокуратура по румънски модел и радикална промяна на балансите в съдебната власт.

Главният прокурор трябва да бъде определян от президента по предложение на 2/3 от народните представители и да се отчита пред Народното събрание.

Съдебен контрол над всички актове на прокуратурата и откази да се образува наказателно преследване.

Независима антикорупционна дирекция в прокуратурата и действащо антикорупционно законодателство на основата на отхвърлените от корупционното мнозинство законопроекти, която ще бъде въведена през първите три месеца.

Отменяне на Закона за НСО и възлагане на НСО дейности по предотвратяване на тероризма под надзора на ресорен заместник на главния прокурор.

Гласуване по интернет за българите в чужбина.

Опазване на дивите плажове по Черноморието – Карадере, Иракли, Корал, Камен бряг, както и вековните планински гори с помощта на мрежата „Натура 2000“, както и довършване на мрежата „Натура 2000“ – съгласно препоръките на ЕК – още до края на 2018 г.

За Русия: “Няма да допуснем европейско членство “втора и трета ръка”. Двустранните отношения с Турция и Русия трябва ще се развиват единствено на основата на равнопоставеност и взаимна изгода”.

Пълния текст на политическата програма на “Нова република” може да видите тук.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.