SHARE

„И никакви съображения за хуманност и милосърдие не трябва да играят каквато и да е роля.“

Георги Димитров за „Народния съд“, чиито първи присъди биват издавани на 1 февруари 1945 г.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.