SHARE

Дневник“ и „Медиапул“ се позовават и превеждат публикация на The Hill, която съобщава, че Цветан Василев ще използва разширения закон “Магнитски”, за да търси справедливост по случая КТБ. Самият закон е интересен инструмент и се зачетох, за да науча повече.

Основанието е Global Magnitsky Act – нов закон в сила от края на 2016-а. Законът допълва предишния закон „Магнитски“ от 2012 г. Глобалният “разширен” закон прави принципните основания за налагане на санкциите на Русия приложими и в други случаи.

Още няма практика по разширения закон “Магнитски”. Тръмп е  писал на Конгреса и е поискал да му дават такива случаи. Това отваря ниша за адвокатска и лобистка работа, а ситуацията и материалното състояние на Цветан Василев го правят добър клиент за подобни услуги. Намерил си е човек с връзки, който ще му вземе $300K, за да опитва да постигне резултат (или да вдигне шум). Намесен е и бивш губернатор и старши дипломат, който не се занимава точно с това, но изглежда добре свързан, за да е бизнес ниша и за него.

Няколко въпроса относно как действа законът:

Кой налага санкциите?
Президентът, а не Финансовият департамент, както е по първия закон “Магнитски”. Президентът на САЩ решава самостоятелно, по своя преценка, на базата на “достоверни доказателства”.

За какво?
Фокусът на закона е да служи като ответна мярка срещу убийства, мъчения или други нарушения на международно признати човешки права. Санкционирането на корупцията и протиправното отнемане на имущество са други цели, които служат на интересите на Цв. Василев.

На кого?
Разпоредбите от закона, в които може лесно да се напаснат профилите на Цацаров и Пеевски, са:

Сотир Цацаров:

(3) is a government official, or a senior associate of such an official, that is responsible for, or complicit in, ordering, controlling, or otherwise directing, acts of significant corruption, including the expropriation of private or public assets for personal gain, corruption related to government contracts or the extraction of natural resources, bribery, or the facilitation or transfer of the proceeds of corruption to foreign jurisdictions; or

(Длъжностно лице или високопоставен сътрудник на такова лице, което е отговорно за или съучаства, подбужда, организира или по друг начин ръководи деяния за особено значима корупция, включително отчуждаване на частно или публично имущество за лична изгода, корупция, свързана с държавни договори или добив на природни ресурси, подкуп или улесняване или прехвърляне на приходите от корупцията към чуждестранни юрисдикции – бел. ред.)

Делян Пеевски:

(4) has materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services in support of, an activity described in paragraph (3).

(материално е подпомогнал, спонсорирал или предоставил финансови средства, техническа помощ, блага или услуги за извършване на деяние по параграф 3 – бел. ред.)

Какви могат са санкциите?
Санкциите може са два вида:

  1. Недопускане в САЩ. Неиздаване на виза или отнемане на издадена виза.
  2. Замразяване правата на собственост на активи, които са в САЩ или под контрола на САЩ.

Каква е процедурата?
Президентът трябва да получи искане за налагане на санкции, подкрепено от председателите и заместник-председателите (ranking members; водещият представител на опозицията – бел.ред) на две комисии от Каматата на представителите и още две в Сената на САЩ:

  1. Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs и
  2. Committee on Foreign Relations of the Senate;
  3. Committee on Financial Services и
  4. Committee on Foreign Affairs of the House of Representatives .

Председателите и заместник-председателите са от различни партии – т.е. мярката трябва да е консенсусна от политическа гледна точка. Искането трябва да е обосновано с доказателства, като освен фактите, събрани от членовете на тези комисии, се допуска и използването на “достоверна информация”, събрана от други държави и неправителствени организации, които се занимават с човешките права (вероятно и по тази причина се намесва организацията на бившия губернатор Бил Ричардсън).

Президентът може да действа само след получаване на такова искане. Не може по своя инициатива. До 120 дни след получаване на искането президентът трябва да реши дали и какви санкции да наложи.

Законът предвижда исканията и решенията на президента да са публични, колкото е възможно. Тази публичност прави процедурата привлекателна за Цв. Василев и от PR гледна точка, което означава, че тепърва ще чуваме за нея.

Автор: Пейо Попов
Текстът е препубликуван от блога на автора „Трънки и блогинки„. Преводът на цитираните разпоредби от Global Magnitsky Human Rights Accountability Act е на редакцията на „Терминал 3“.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.