SHARE

По повод създалото се напрежение, гражданско недоволство и масов протест в Белене заради семейство от Сирия, което от няколко дни е настанено в католическата църква в града от местния свещеник Паоло Кортезе, Епископската конференция на Католическата църква в България публикува свое становище. Католическите епископи смятат, че със създалата се ситуация около настаняването на сирийското семейство в Белене се изкривяват фактите и с това се провокира езикът на омразата. Висшите представители на католическата общност в България заявяват, че ще  продължават своите действия в подкрепа на изпадналите в нужда, защото вярват, че на протегната ръка трябва да се отвърне с отворени обятия, както казва папа Франциск.

Публикуваме пълния текст на декларацията:

СТАНОВИЩЕ на Епископската конференция на Католическата църква в България по повод настаняването на семейство Албакри в град Белене

В Евангелието Исус казва: „…доколкото сте сторили това на един от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили” (Срв. Мат.25:40).

В светлината на тези думи представителите на католическата общност в България считаме, че всеки човек независимо от своята расова, национална, етническа и религиозна принадлежност има право на достоен живот, в която и страна да се установи да живее, особено когато по законен път е получил нужните документи за това. Вярваме в изконните евангелски и човешки принципи милосърдие, състрадание и съпричастност, които ни подтикват да подаваме ръка на изпадналите в нужда.

Във връзка със създалата се ситуация около настаняването на сирийското семейство в Белене считаме, че се изкривяват фактите и с това се провокира езикът на омразата. Семейство Албакри е дошло в България законно, има получен статут, което означава, че членовете му имат всички права като на българските граждани, без правото да гласуват и да участват в армията. Сред правата им е и това – по свой избор да определят в кое населено място да се установят и да положат основите на своя нов живот, с честен труд и в мир със съседите си.

С оглед на всичко това представителите на католическата общност в България ще продължаваме своите действия в подкрепа на изпадналите в нужда, защото вярваме, че на протегната ръка трябва да се отвърне с отворени обятия, както казва папа Франциск: „Тези, които приемат прегръдката на Отца, от своя страна – отварят обятията си, за да могат всички да бъдат обичани като деца и да се чувстват „у дома“ в голямото човешко семейство”.

Епископ Христо Пройков

Председател на Епископската конференция на Католическата църква в България

Сирийското семейство Албакри
Снимка: Радио Ватикана

*Статията е препубликувана от сайта на „Радио Ватикана“.
**Заглавието и акцентите са на редакцията на „Терминал 3“.
***Заглавна снимка: Отец Паоло Кортези, bTV