SHARE

Предпразнично видяхме как бе подписана управленската програма между ГЕРБ и “Обединени патриоти” (със съмнителната липса на Каракачанов).

В нея обаче липсва един важен елемент – подготовка за членството на България в еврозоната.

Тази амбиция на страната ни е упомената както в програмата на предишното правителство на Борисов, така и в предизборна програма на ГЕРБ за настоящите избори, в която е заявено, че България трябва да се присъедини към “чакалнята на еврозоната” ERM II до 2018 г.:

“1.2 Присъединяване на България към еврозоната

За целта беше създаден Координационен съвет за подготовка на България за членство в еврозоната. Основната му задача е да разработи Национален план за въвеждане на еврото в страната. В краткосрочен план целта е България да се присъедини към Валутен механизъм II (през 2018 г.). ГЕРБ поддържа мерките, които допринасят за постигането на по-голяма конвергенция на страната ни и за покриване на всички критерии за членство в еврозоната. Очакваме Европейската централна банка (ЕЦБ) и останалите държави от еврозоната да дадат препоръки към страната ни с оглед допускането на България във Валутен механизъм II.”

Наместо тези конкретни амбиции и приоритети в управленската програма на настоящата коалиция е записано общото “Ще продължим неотклонно по пътя на евроатлантическата интеграция”. Обособена е специална точка за членството ни към Шенген, но липсва такава за еврозоната.

След това в раздел “Финанси” е записано, че: “Основна цел на България е по-нататъшната интеграция в европейската финансова инфраструктура. Единният банков съюз и еврозоната са естественият ни път на развитие след изпълнение на всички критерии. Дотогава валутният борд е безалтернативен и неприкосновен”.

Но отново липсва ясно изразената цел на ГЕРБ страната ни да се стреми да влезе в еврозоната и поставянето на конкретен срок – 2018 г. за приемането ни в ERM II. 

В управленската програмата ясно е посочено, че: “Перспективите за фрагментация на ЕС след референдума във Великобритания изглеждат все по-реални. Съществуването на различни нива на интеграция на страните – членки на ЕС, е източник на нестабилност. Ние се обявяваме за запазване на единството на ЕС и приветстваме бъдещо задълбочаване на интеграцията между ДЧ”.

След като управляващите осъзнават риска от създаване на ядро и периферия в ЕС, е необяснимо защо липсва поставяне на критерии за членство в еврозоната. 

В програмата все пак са намерили място теми като “активно сътрудничество с военно-патриотичните съюзи и други неправителствени организации за патриотичното възпитание на младежта и съхраняването на традициите на българската армия”.

Надяваме се сътрудничеството с “военно-патриотичните съюзи” да не е по-важно от завършването на интеграцията на България в най-важния съюз за странната – Европейският.  

Снимка: Архив на ГЕРБ

SHARE