SHARE

Днес се провеждата срещата на 27-те лидери на ЕС в братиславския замък Храд, Словакия. На нея се обсъждат какви промени да настъпят в съюза след Brexit.

На срещата председателят на ЕК Жан-Клон Юнкер е представил законодателния план на комисията за следващите 12 месеца и от Politico са се сдобили с него.

От него става ясно, че ще до октомври месец ще се създаде европейска гранична и брегова охрана, която ще разположи 200 допълнителни граничари и 50 превозни средства за охрана на българската граница.

Също така ще бъде изградена система за “вход и изход”, която да следи движенията на неевропейски граждани в границите на ЕС, която да бъде въведена до декември 2016 г.

До юни 2017 г. трябва да заработи и общата отбранителна политика на ЕС и единният оперативен щаб за всички мисии на съюза. 

Инициативите бяха очертани и в словото на Юнкер за състоянието на съюза на 14 септември, но за пръв път виждаме конкретните дати за тяхното имплементиране. Отдолу ви предоставяме пълния текст на законодателните предложения на комисията.

I. Инвестиции

(Предложенията вече са изготвени и се предвижда да се въведат до март 2017 г.)

1. Удвояване на продължителността и финансовия капицитет на плана “Юнкер” (Европейския фонд за стратегически инвестиции).

2. Пускане на въшнен инвестиционен план за Африка и съседните държави, с който да се справим с корените на имиграцията.

3. Да засилим дейността си по изграждането на Съюза на капиталовите пазари, за да се освободят допълнителни финанси за европейския бизнес.

II. Европейски дигитален пазар

(Предложенията вече са изготвени и се предвижда да се въведат до юни 2017 г.)

1. Реформа на телекомуникационния пазар, за да привлече и допусне повече инвестиции.

2. Модернизиране на авторските права, за да могат творците да защитят техните произведения.

3. Пълно покритие на ЕС с 5G мрежа до 2025 г.

4. Помощ за предоставянето на безплатен безжичен интернет достъп около основните места на обществен живот до 2020 г. (Wifi4EU)

III. Сигурност 

1. Създаване на европейска гранична и брегова охрана, която да функционира до октомври с 200 допълнителни граничари и 50 превозни средства, които да бъдат разположени на българската външна граница.

2. Система за “вход и изход”, която да следи движенията на неевропейски граждани в границите на ЕС, която да бъде въведена до декември 2016 г.

3. Създаване на автоматична система, която ще определи на кого да се позволява да пътува из ЕС (ETIAS), която ще бъде предложена на 16 ноември и въведена до юни 2017 г.

IV. Отбрана 

(Конкретните законодателни предложения ще бъдат готови до декември 2016 г. и инициативите трябва да заработят до юни 2017 г.)

1. Изграждане на постояннa структура за сътрудничество в отбраната, включително изграждането на общи бойни формирования, които да изпълняват военни интервенции по време на криза.

2. Изграждането на единен оперативен щаб за всички цивилни и военни мисии на ЕС, за да може те да се извършват по-икономично и по-бързо.

3. Създаване на фонд “Отбрана”, който да допринесе за инвестирането на общия военен капацитет.

V. Младеж 

(Конкретните законодателни предложения ще бъдат готови до декември 2016 г. и инициативите трябва да заработят до юни 2017 г.)

Създаване на Европейски корпус на солидарността, който да даде на младите хора възможност да извършат доброволческа дейност на местата, където такава е нужна. Целта е поне 100 000 младежи да вземат участие до 2020 г.

SHARE