SHARE

Продължаваме специалната ни поредица от Естония, в която откриваме приликите и разликите с България с всички условия и безусловия. Да Ви припомним, че тя се списва от автор на Терминал 3, който живее в Талин и чиято идентичност пазим анонимна от съображения за сигурност. Първият текст от него – Игрите на Путин – Петата колона и важните й държави, бе за начините, по които Путин се опитва да дестабилизира Европейския съюз чрез определена политика в определени държави, към които има особен интерес и преразказваше последния доклад на Естонските служби за сигурност, който те правят публичен поради особената му важност. В този се предлага напълно схематичен преглед на това как е създадена и как успешно работи е-Естония – Електронна Естония. 2000 думи, които всеки би могъл просто да вземе и приложи. Но не може да е просто, когато не е удобно за олигархията и политическата мафия.

Едва ли е случайност, че страната, в която е разработен Skype, е водеща сила в света на информационните и комуникационните технологии. Учудващото е, че става дума за една малка северноевропейска страна на Балтийското крайбрежие, откъснала се от Съветското пространство и възстановила независимостта си преди по-малко от четвърт век. Естония, с население от 1.3 милиона, днес модел за успешното въвеждане на функциониращо електронно правителство.

Животът в цифровото общество

Извадка от e-Estonia.com

e-Естония (от „електронна Естония“) означава гласуване в избори сред уюта на собствения ви дом. Подаване на заявление за възстановяване на надвнесения от Вас данък доход само за пет минути. Подписване от всяка точка на света чрез мобилния Ви телефон през Интернет на правно обвързващ договор. Това са само част от услугите, от които естонците редовно се възползват.

От своя страна, предприемачите могат да се регистрират фирма в рамките на 18 минути, да проверяват данни за компании, собственост и юридически регистри онлайн, и дори да интегрират своите собствени осигурителни услуги с тези, предлагани от държавата.

Взаимодействие между държавните агенции, както и между правителството и гражданите, е напълно трансформирано в е-Естония, бързо превръщайки бюрокрацията в спомен от миналото и правейки работата на всички нива на управление по-ефективна от всякога.

Частта на този уебсайт за е-Естония показва в детайл начините, чрез които Естония използва модерни технически решения, за да се създаде по-силна икономика, по-добро общество и по-добро бъдеще.

е-решенията в Естония доведоха до:

 • Безпрецедентно ниво на прозрачност и достъпност в управлението
 • Сигурен, удобен и гъвкав обмен на частна, държавна и корпоративна информация
 • По-здраво, по-добре образовано население, имащо лесен достъп до социални услуги
 • Благоприятна среда за бизнес и предприемачество

Цифрово общество и инфраструктура

Успешното въвеждане на цифровото общество в е-Естония до голяма степен стана възможно благодарение на избраната инфраструктура. Вместо да създаде единна и всеобхватна централизирана система, Естония разви отворена, децентрализирана такава, която обединява и свързва различни видове услуги и бази данни. Гъвкавостта, която тази отворена инфраструктура предоставя, позволява нови компоненти на цифровото общество да бъдат разработвани и добавяни през годините. Възможността системата да се развива и разширява е това, което превърна Естония в един от успешните примери в областта през последното десетилетие в Европа.

Принципи на цифровото общество

Когато естонските политически и „технологични“ лидери започнаха да полагат основите на бъдеща е-Естония, те се договориха да се придържат към определени принципи:

 • Децентрализация. Няма централна база данни, и всяка заинтересована страна, било то държавно учреждение, министерство или бизнес, е свободна да избере своята собствена система, когато процесът стигне до нея.
 • Взаимосвързаност. Всички елементи в системата трябва да бъдат в състояние да работят безпроблемно заедно.
 • Отворена платформа. Всяка институция може да използва публичната ключова идентификация, PKI.
 • Отворен процес. Системата е разбирана като постоянен процес, който расте и се развива органично.

Инфраструктура

Двете основи съставляващи инфраструктурата са X-Road и електронната самоличност, или e-ID. X-Road е критичен инструмент, който свързва всички децентрализирани компоненти на системата заедно. Това е средата, която позволява различните национални бази данни и регистри, както в публичния, така и в частния сектор, да се свържат и да работят в хармония, без значение каква платформа използват. Електронна идентификация е национално стандартизираната система за проверка на самоличността на дадено лице в онлайн среда. Тя отваря вратата за ползването на всички електронни услуги при запазване на най-високо ниво на сигурност и доверие.

Всички останали компоненти в инфраструктурата са свързани и функционират благодарение на горните. Но естонското правителство не използва собствени ресурси за програмирането на системата – вместо това, то реши е действа като умен купувач. Всички лицензии принадлежат на данъкоплатеца, но решенията се създават от частни компании. По този начин разходите се намаляват, а гъвкавостта се запазва.

Правителство

Прозрачността и ефективността на всички нива на управление съществено се повишават от момента на въвеждането на съвременни електронни услуги.

Бизнес

Стопанската дейност е значително улеснена от бързо взаимодействие както с държавните агенции, така и между фирмите, ниското ниво на бюрокрация и достъпа до ключова информация.

Граждани

Интегрираните електронни решения създават ефективен, удобен интерфейс за взаимодействие между гражданите и държавните агенции и институции.

Здравеопазване

Лекари, пациенти, болници и правителството – всички се ползват от удобството, достъпността и пестенето на средства, които електронните услуги носят.

Образование

е-училището е революция в начина, по който ученици, учители и родители си сътрудничат в създаването на едно поколение, което е едновременно по-добре образовано и технически по-грамотно.

Обществена сигурност

Естония е все по-безопасно място, благодарение на системите, които дават на служителите на реда необходимите инструменти, за да си вършат работата по-експедитивно и ефикасно.

Кибер защита

Уникалното партньорство между публичния и частния ИТ сектори и институти държи Естония една крачка напред пред източниците на кибер заплахи за сигурността.

Комунални услуги

Иновациите в комуналните услуги и индустриите, свързани с т. нар. умни домове, пестят енергия и допринасят за една по-чиста околна среда.

Преки резултати от работата на едно функциониращо електронно правителство:

 • Драстично намалява възможностите за корупция. Като следствие – секват потоците към черните партийни каси.
 • Съкращава бюрокрацията и, съответно, бюрократичния апарат. Не става въпрос за обслужване „на едно гише“. Просто няма нито гише, нито руска рулетка на кого ще се случи да попаднеш зад него. В резултат, изчезват много „деполитизирани“, но при все това партийно-лоялни и активни избиратели на въртележката управляващи.
 • Спестява много време на гражданите и фирмите като автоматизира процедурите – съответно и тези държавни служители, които запазват работните си места, са все по-малко заети, и така предизвиква спирала от съкращения на бюрократичния апарат.
 • Води до прозрачност„наш’те хора“ и „наш’те фирми“ са затруднени да печелят търгове, което се отразява изключително благоприятно на бизнеса и инвестиционния климат. Като следствие – приближените фирми, свикнали да имат надежден чадър, губят почва и бързо отстъпват позиции в условията на честна конкуренция.
 • Държавата започва да служи на гражданите и бизнеса 24/7, което е в разрез с разбиранията на управниците, виждащи себе си като „пъпа на света“, а обществото единствено като съвкупност на потенциален електорат от избори до избори.
 • Дава реално усещане за сигурност, заради което постоянното издирване и чакане на управник-спасител отпада.
 • И, не на последно място, отнема възможността на властващите да се самоотъждествяват и самоопределят като държавата. Държавата се превръща в безличен, но „човечен“, справедлив и ефективен механизъм, на който не са присъщи суетно его и партийни пристрастия.

От 01.12.2014, Естония предлага и електронно жителство (или виртуално жителство)

Това е статут, чрез който хора, които не живеят в Естония могат да получат сигурна дигитална идентичност, подобна на тази, която се предоставя на постоянните жители и гражданите на Естония чрез техния документ за самоличност. Електронното жителство им дава възможност да използват услугите, предоставяни от естонските правителствени служби и частния сектор, които обикновено са свързани с представянето на документ за самоличност. Към края на януари 2015, електронните жители могат да разполагат с електронен подпис, да криптират документи, да използват държавния портал на Естония eesti.ee, да разкриват фирми в Естония, да попълват отчети към естонските данъчни и митнически власти, да ползват регистъра на електронния бизнес, да подават онлайн данъчни декларации и да използват естонските системи за онлайн банкиране. Смята се, че електронното жителство би било най-полезно за предприемачите, тъй като в Естония обичайно се предлагат онлайн услуги и подаване на документи, регистрирането на нови юридически лица може бързо да се осъществи онлайн и за тях няма подоходен данък. Но това е отделна тема.

Информация за размисъл:

estoniabg

Статистика

Процент на домакинствата с Интернет достъп (2015):

Естония – 88%

България – 59%

Процент на лицата, които използват Интернет поне веднъж седмично (2015):

Естония – 86%

България – 55%

Процент на лицата, които използват Интернет за взаимодействие с държавните институции (2015):

Естония – 81%, като е нараснал от 51% през 2014

България – 18%, с тенденция към постоянен спад, бил е 27% през 2012

Процент на лицата, които използват Интернет за получаване на информация от  държавните институции (2015):

Естония – 71%, като е нараснал от 48% през 2014

България – 16%, с тенденция към постоянен спад, бил е 25% през 2012

(източници:

 • Eurostat Information Society Indicators
 • eGovernment in Estonia, February 2016, Edition 18.0
 • eGovernment in Bulgaria, February 2016, Edition 13.0)

Класация на Световната банка „Правене на бизнес 2015“ (Doing Business 2015)

Естония – 16 (2011-15), запазва същата позиция като през периода 2006-10

България – 38 (2011-15), с тенденция към спад, била е 36 през предходния период

Източник

Индекс за възприятие на корупцията 2015, „Трансперънси интернешънъл“

Естония

Позиция: 23 /168

Точки: 70 /100

Със същите показатели са Франция, Чили и ОАЕ.

България

Позиция: 69 /168

Точки: 41 /100

Същите показатели има Ямайка.

Източник

От медиите

Показателна бърза справка на опитите на Естония да предаде опита си на България и „заинтересоваността“ от наша страна това да се случи наистина. Опитите са започнали през далечната 2010 година.

Естония подкрепя България в желанието й да се присъедини към Шенгенското пространство

Талин, 21 септември 2010 г. – Премиерът Андрус Ансип се срещна българския вицепремиер и Министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и проведе дискусии, фокусирани основно върху разширяването на Шенгенското пространство и двустранното сътрудничество в областта на ИТ.

Премиерът Ансип представи на българския заместник министър-председател работата на естонското електронно правителство и го запозна с някои от най-популярните публични услуги достъпни онлайн. Двамата министри обсъдиха и електронна полицията.

Източник

Среща между премиерите на Естония и България се фокусира върху електронното правителство

Талин, 12.09.2011 – Днес в естонския премиер Андрус Ансип се срещна с българския министър-председател Бойко Борисов, който е в Естония на работно посещение.

Техните разговори се съсредоточиха върху постиженията на Естония в областта на информационните и комуникационните технологии и на възможности за използване на естонския опит в изграждането на електронно правителство в България.

Борисов отбеляза, че нивото на електронни услуги в Естония е впечатляващо и, че една от целите на посещението му е да се запознае с възможностите, предлагани от електронното правителство на Естония. Премиерът Борисов също изрази желанието си за конкретно сътрудничество, така че да се използва основата, създадена от Естония, за да се намерят нови решения за изграждане на е-държава в България.

Премиерът Ансип приветства българското предложение, като се съгласи, че именно в информационните и комуникационните технологии се състои един от най-обещаващите области за сътрудничество. „ИКТ предлагат голям потенциал за сътрудничество“, каза той. „Естония, позовавайки се на нашия дългогодишен опит, може да предложи помощ България под формата както на експерти, така и знания.“ Според Ансип, Естония е готова да сподели своя опит за изграждане на е-правителство. Естонският премиерът изрази надежда, че естонските ИТ специалисти ще се възползват от предоставената възможност.

Източник

Естония ще помогне на България да стартира е-правителство

Талин, 12.09.2013

Редица въпроси бяха обсъдени по време на разговорите между президентите Плевнелиев и Илвес през първия ден от официалното посещение на Плевнелиев в Талин, според изявление на кабинета на българския президент до медиите.

Акцентът на посещението на Плевнелиев в Талин е от опита на балтийската страна в сферата на предлагането на електронни услуги за гражданите и бизнеса.

Илвес отдаде широко признатия успех на Естония в изграждането на електронното правителство главно на наличието на политическа воля за постигането на тази приоритетна цел, като добави, че държавните органи, отговорни за изработването на съответните политики, са били ясно определени от самото начало.

Двамата държавни глави се съгласиха, че Естония може и ще помогне на България за въвеждането на електронни услуги за гражданите.

„Ако България успее да осигури финансиране от ЕС за въвеждане на електронното правителство в България в периода 2014-2020, ще можем да постигнем чудеса рамките на година и половина в сътрудничество с нашите естонски приятели,“ заяви Плевнелиев след срещата.

„Имаме нужда от смели решения – ако се въведе електронно правителство, след две години България ще стане една съвсем различна страна,“ подчерта той.
Плевнелиев се срещна с председателя на естонския парламент Ене Ергма и посети Академия за електронното управление в Талин.

Източник

БЪЛГАРИЯ: Естонският президент Тоомас Илвес се срещна с българския си колега Росен Плевнелиев за разговори в София

София, 21.01.2014

Естонският президент Тоомас Илвес се срещна с българския си колега Росен Плевнелиев в София във вторник (21 януари).

България търси подкрепата на Естония за въвеждането на онлайн инструменти за управление на държавните институции, така нареченото „електронно правителство“.

„Аз многократно съм подчертавал значението на електронното правителство и, че това е, което хората искат. Ние ще разчитаме на Естония, защото тя е уважаван и стратегически наш партньор в тази област,“ каза Плевнелиев след срещата си с Илвес.
През 2018 г. България и Естония ще поемат председателството на ЕС.

Източник

Президентът Илвес в България: разширяването следва да бъде ключова политика на Европейския съюз

София, 21.01.2014

През 2018 г. Естония и България за първи път ще поемат председателството на Европейския съюз и, както заявиха двамата държавни глави – в подготовката за изпълнението на съответните задачи, взаимните дискусиите стават все активни. „Като съюзници както в Европейския съюз, така и в НАТО, ние споделяме едно общо разбиране на заобикалящия ни свят. Остарелият подход на делене на изток и запад, на нови и стари страни-членки на Европейския съюз, се променя. Страните-членки са оценявани на фона на отговорната си фискална политика, а не на периода, прекаран в членство в Европейския съюз,“ каза президентът Илвес.

Според президента Илвес, въпросите, свързани с електронното правителство имат съществено място в по-нататъшните отношения между Естония и България. „Естония е винаги готова да сподели своя опит и решения за е-управление с България,“ добави президентът Илвес. Президентът Плевнелиев потвърди трайния интерес на България в решения за е-управление на Естония и обеща лично да допринесе значително за развитието на тази сфера.

Естонският държавен глава потвърди непрестанната си подкрепа България да стане член на Шенгенското пространство и да се присъедини към ОИСР.

Източник

Кратък послеслов

Виждайки какви главоболия би донесло на властимащите евентуалното въвеждането на работещо е-правителство в България, не би било учудващо, ако след прИзрачно, не прОзрачно проведен търг, възложат изпълнението на проекта на пътно-строителен консорциум… като се позоват на опита му в изграждането на модерна инфраструктура в страната.

А за самоидентификация да се спрат на портативно устройство – куфар с прилежащи верига и белезници, съдържащ акумулатор от „Москвич“, литър кръв от преносителя, някакви жици, както и нотариално заверени препис от домовата книга и фотокопие на личната ви карта.

Защо? Защото могат да си го позволят. И защото кой е казал, че животът трябва да е лесен и честен.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.