Експлозиви и отрова разрешава проект на Закона за лова

SHARE

ЧЕТИРИ ЛАПИ застава твърдо против предложените изменения в Закона за лова и узаконяване на забранените и варварски методи за лов.

Публикуваме целия текст от сайта на Международната организация за защита на животните, както и апела им да се включите в кампания против този закон

С тревога научихме, че Министерството на земеделието и храните (МЗХГ) е изготвило проект с изменения в Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), който на практика разрешава всички забранени и считани за жестоки и неетични методи за лов. Под претекст, че по този начин може да се осъществи „борбата с африканската чума“ МЗХГ предлага да бъдат узаконени методи за убиване на животни близки до най-примитивните – чрез използване на отрови, упойващи вещества, залагане на капани, ями, примки и дори експлозиви.

ЧЕТИРИ ЛАПИ застава твърдо против влизането в сила на подобно изменение на Закона за лова. Мотивите, които са посочени за съответните промени са несъстоятелни и противоречат на действащото ветеринарномедицинско законодателство. Ние не подкрепяме предложенията за промени и ви приканваме да направите същото като изразите недоволството си чрез изпращане на лично становище (по образец в края на статията) до министерството.

Избиването на диви животни без ясно доказан произход на зараза, без проява на клинична картина и без доказана проба и въвеждането на използването на забранени методи и предмети, на основание съмнение е проява на слабост и липса на воля за решаване на реалните проблеми – липса на информираност, липса на адекватни профилактични програми, липса на професионалисти на терен. Употребяванетона неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня), както и рискува да нанесе големиекологични и икономически щети.

Използването на експлозиви за ловни цели е крайно нехуманно и би довело до стотици дори хиляди жертви, в това число диви животни, всякакви горски обитатели, защитени видове, домашни, селскостопански и бездомни животни, а при по-голямо нехайство от страна на ловците – и хора. Освен поголовното избиване на всякакви живи същества в обсега на взрива, ще бъдат унищожени и редица растителни видове, а с това и опасността от горски пожари нараства главоломно. Същото се отнася и до употребата на отровните и упойващи вещества, при които нараства и опасността от отравяне на подпочвени води.

Ако бъдат приети предложените скандални текстове, ЗЛОД също така ще позволява на всички служители на Министерство на земеделието, храните и горите, МВР и Министерство на отбраната да ловуват във всички райони, без да е нужно да имат придобито право на лов. Това може да се случва по всяко време, включително и извън служебните им задължения.

КАКВО МОЖЕМ ДА ПРОМЕНИМ ЗАЕДНО?

Необходима е неотложна и масова обществена подкрепа, за да спрем тези варварски промени! До 19 октомври могат да бъдат изпращани становища до Изпълнителна агенция по горите с възражения срещу планираните промени.

Призоваваме Ви да използвате следния текст като свое лично становище, което да изпратите на: [email protected] и[email protected], както и да публикувате като коментар в обществената консултация по законопроекта.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА,

На Вашето внимание предоставям становище по проекта на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) като не подкрепям предложените промени със следните коментари:

Мотивите, които са посочени за съответните промени са несъстоятелни и противоречат на действащото ветеринарномедицинско законодателство. Избиването на диви животни без ясно доказан произход на зараза, без проява на клинична картина и без доказана проба и въвеждането на използването на забранени методи и предмети, на основание съмнение е проява на слабост и липса на воля за решаване на реалните проблеми – липса на информираност, липса на адекватни профилактични програми, липса на професионалисти на терен.

Използването на неселективни методи и средства на лов несъмнено ще навреди на представители на дивата флора и фауна, различни от вида, обект на контрол (дивата свиня). Отровните и упойващи вещества биха могли да бъдат погълнати от други животни, включително защитени и застрашени видове (отравянето на белоглави лешояди през 2019 г. и на египетски лешояди през 2020 г.), но също така и от домашни любимци и селскостопански животни. В капани също биха могли да се хванат други едри животни освен дивата свиня (кафява мечка, елен лопатар, благороден елен, сърна, кошута, дива коза и др.).

По-малките по размер животни могат да не се хванат от заложените капани, но могат да получат жестоки наранявания, водещи до летален изход, придружен от силна болка, продължаваща с дни. Взривните вещества рискуват да нарушат естествения природен баланс на дивите животни. Също така последствия от взривовете са както поголовното избиване на всякакви живи същества и растителни видове в обсега му, така и възможността да се предизвикат горски пожари.

По този начин използването на всякакви такива неселективни средства рискува да нанесе екологични и икономически щети. Освен това при употребата на забранени от закона методи и средства за лов съществува реална опасност от нараняване или дори застрашаването живота на човек, решил да направи излет в природата, да седне на пикник със семейството си, да разходи домашния си любимец в гората; човек, придружил крави, овце и кози на паша в планината; човек, решил просто да поязди за удоволствие.

Поради тези причини моля, да се оттегли § 5 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча като непропорционален и опасен от екологична гледна точка.

С уважение,
(три имена и дата)

Целият проектозакон и обществената дискусия можете да намерите тук.

Молим да разпространявате, споделяте и коментирате всички материали по темата. Нека дадем гласност на проблема.

Заглавието е на ТерминалНО

SHARE