SHARE

Най-голямото предизвикателство за сигурността на България не е излизането на Великобритания от ЕС, нито „Ислямска държава“ или миграцията от Близкия изток и Северна Африка – най-голяма заплаха остава хибридната война, която води Русия. Това е заключението на годишния доклад за национална сигурност, който е внесен в Народното събрание и приет от Министерския съвет.

„Тенденциите в развитието на международната среда очертават преобладаващо хибриден характер на бъдещите рискове и заплахи за страната ни. Предизвикателствата, породени от хибридните заплахи, продължиха да оказват влияние върху вътрешнополитическата обстановка в отделни държави не само в Европа, но и отвъд Атлантическия океан“, се казва в доклада.

Безпокойство предизвикват опитите на чужди държави за формиране на обществено мнение чрез дезинформация, пропагандни кампании, медийна манипулация, използване на социалните мрежи за лансиране на подвеждаща информация, финансиране на партии и популистки организации, инициативи на популистки партийни лидери за манипулиране на групи избиратели и за предизвикване на объркване сред населението и др.“

И докато най-същественият риск за общоевропейската сигурност остава инфилтрацията на екстремисти – с оглед на атентатите в западноевропейски държави през последните години, – в региона основна заплаха за нестабилност остава Русия:

„Действията на Русия са източник на регионална нестабилност и заплашват нашата основна цел за единна, свободна и мирна Европа. Нарастват предизвикателствата пред сигурността най-вече в региона на Балтийско и Черно море, както и в източната част на Средиземно море, където Русия засилва своите военни способности и увеличава военните си дейности. Към това се добавят и продължаващите конфликти в периферията на европейския континент и съседните региони, които се превръщат в източници на трайна нестабилност и сигурност“, изрично посочва докладът.

„Интензивното усилване и модернизация на руските военни способности на територията на незаконно анексирания Кримски полуостров, продължаващите действия за неговото интегриране в икономиката, социалния и политическия живот на Русия, както и разширеният излаз на тази страна от акваторията на Черно море, вкл. до енергийните залежи в него, продължиха да водят до трайно нарушаване на геостратегическия и военния баланс в Черноморския регион.“

Докладът е силно критичен към неспазването на международните споразумения от страна на Кремъл: „Неизпълнението и избирателното прилагане от Русия на фундаментални международни договори в областта на контрола и конвенционалните оръжия, незачитането на териториалната цялост на независими държави, информационната война и масовото използване на хибридни стратегии подкопават доверието и значително затрудняват връщането към диалога и намирането на трайни политически решения, свързани със сигурността в Европа.“

„За задълбочаване на кризата в отношенията спомагат интензивните опити на Русия за възстановяване и разширяване на сферите на влияние чрез действия във военната, икономическата и културната сфера, представени в някои случаи като равноправно и взаимноизгодно сътрудничество и дори като помощ за защита на националната защита и суверенитет.“

Друг основен риск за националната ни сигурност са „продължаващите и нововъзникващи претенции на съседни държави за наличие на несъществуващи в Република България малцинства, което противоречи на установените международни норми, както и вреди на националните интереси на страната ни. В същото време се констатира засилване на процеса на асимилация и изолация на българските общности в региона, както и нарушаване на основни права на българите, останали извън пределите на страната ни по силата на мирните договори след Първата и Втората световна война.“

Изключително важно е да се отбележи, че: „През 2016 г. не са получавани конкретни и достоверни данни за отправени заплахи или за подготвяно терористично нападение у нас или срещу български граждани и интереси зад граница, както и изграждане на терористични структури на наша територия“. С оглед на случващото се в Западна Европа е повишена степента на готовност за реагиране на конкретни институции, се посочва в доклада.

Вече ви представихме доклада, който анализира как Русия управлява политическата си война в Европа. А отчитането на продължаващото провеждане на хибридна война на територията на България от официалните власти е стъпка в правилната посока.

Целия годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. може да прочетете тук.