SHARE

„Ще си мълчим.“
Тодор Живков,
при доклада за сериозността на аварията в Чернобил