SHARE

„28 страни, 500 милиона души, демократични държави, свободно избрани правителства. Всеки ден те взимат решения; всеки месец се събират, за да решават заедно за нашето общо бъдеще, за нашата съдба. Това вече е голямото чудо само по себе си. Ние го приемаме за даденост, но то категорично не е.“

Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Френската република в България

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.