SHARE

„Дори и политическото дебелоочие за вътрешнопартийна консумация трябва да има някакви граници, които човешката хигиена не позволява да бъдат преминавани.“

Михаил Миков,
Бивш председател на БСП и бивш председател на Народното събрание

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.