SHARE

„Общото избирателно право, правото на всеки български гражданин да упражни гласа си, е валидно, говора валидно, практически валидно на територията на Република България.“

Красимир Каракачанов, ръководител на ВМРО, съпредседател на ПФ и агент от ДС с псевдоним „Иван“

„Няма разлика между вътрешните български граждани и външните български граждани.
Има разлика между българските граждани и Народното събрание.
Нека утре парламентът започне да я изличава.“

Марин Бодаков, поет

/запазени са оригиналният правопис и правоговор/