SHARE

„Цялостната национална мечта на България, отпреди Освобождението още, е Европа. Завръщането към европейската граница и приобщаването към този свят, към който България се е числяла от самото си създаване.“

Димитър Стоянович, главен редактор на L’Europeo

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.