SHARE

България е страната с най-високи разходи в ЕС в областта на обществения ред и безопасност, посочва проучване на „Евростат“. Страната ни е първенец по разходи за полиция и пожарна, както и прокуратура, съд и затвори. 

„През 2015 г. 28-те членки на ЕС са похарчили над 258 милиарда държавни средства в сферата на обществения ред и безопасност. Това се равнява на 1,8% от БВП на Европейския съюз. […] Най-голям дял разходи в тази област прави България, а най- малък – Дания и Люксембург. За 2015 г. съотношението на държавните разходи за обществен ред и безопасност към БВП е най- високо в България (2,8%), Словакия (2,4%), Румъния (2,3%), Хърватия и Полша (и двете по 2,2%)“, посочва се в доклада.

Великобритания, Нидерландия и Люксембург харчат най-много на глава от населението. Заедно с тях, другите държави членки, които плащат съответно над 500 евро на човек, са Белгия, Ирландия, Швеция, Германия, Австрия, Франция и Италия. България се намира сред страните, чиито разходи попадат под 250 евро – страната ни харчи 173 евро на глава от населението и се намира в една група с Румъния, Литва, Латвия, Унгария, Хърватия и Полша.

В областта на разходите на обществен ред и безопасност „Евростат“ включва полицейски служби, пожарна, съдилища и затвори. Средствата, представени в доклада, включват субсидии, заплати, бонуси, осигуровки, както и всякакви други трансфери, включително и на собственост.

В други области България харчи например 4% от БВП за образование, по който критерий се нарежда на едно от последните места в съюза, а най-голям процент от брутния продукт на страната – 13%, отиват за социална закрила.

Целия доклад може да прочетете тук (английски).

Сравнителни таблици за всички сфери на държавни разходи може да намерите тук. (За всички държави – членки на ЕС, по азбучен ред)

Снимка: informo.bg

 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.