SHARE

„София е едно отлично място за привличане на чуждестранни инвестиции, защото имаме съдебна система реформирана, която бързо и справедливо да решава спорове от търговски характер…“

Цецка Цачева,
председател на 43-то Народно събрание,
пред специалните пратеници на БНТ в Пекин