SHARE

От Джак Зенгер и Джоузеф Фолкман основатели на “Zenger Folkman”, водеща световна компания, която предлага програми за изследване, оценка, развитие и внедряване на лидерство.

Източник „Harvard Business Review

Според проучване от типа „360-градусова обратна връзка“, извършено между март и юни 2020, жените са оценени от тези, които работят с тях, като по-ефективни лидери по време на Covid-19 кризата, отколкото мъжете. Разликата между мъжете и жените в пандемията е дори по-голяма от измерваната по-рано, което вероятно показва, че жените са склонни да се представят по-добре в кризисни ситуации. Всъщност жените са оценени по-положително по 13 от 19-те параметъра на компетентност, които съставляват цялостната ефективност на лидерството.

Когато стане дума за кариериерното издигане на жени лидери, има феномен, наречен „стъклена скала“. Подобен по отношение на термина „стъклен таван“, който описва невидимата бариера за напредък, с която жените често се сблъскват, когато се катерят по стълбата на професионалното повишение, „стъклената скала“ описва идеята, че когато дадена компания е в беда,  жената с ръководна позиция е натоварена с мисията да я спаси. Когато накрая на жените им се даде шанс да се докажат на ръководна длъжност, всъщност им се възлага задачата да спасяват потъващ кораб. В подобна ситуация шансовете за провал и критика към жената лидер са огромни.

Това се случва достатъчно често, за да ни накара да се запитаме, дали всъщност жените са по-квалифицирани да ръководят по време на криза? Възможно ли е затова да им се връчват юздите, когато времената са трудни?

По време на Covid-19 кризата се чуха неофициални сведения за жените лидери, които вършат по-добра работа и нови изследвания подкрепят това. Едно проучване установи, че резултатите, свързани с Covid-19, включително броя на заразяване и смъртните случаи, са систематично по-добри в страните, ръководени от жени. Друго проучване разглежда губернаторите в САЩ и по същия начин установи, че щатите с жени лидери имат по-ниски нива на смъртност. Нашето проучване разгледа глобална база данни с „360-градусова обратна връзка“, за да видим дали има някакви тенденции в това как мъжете и жените лидери в организациите навигират в кризата.

Кой пол е по-квалифициран да води в криза?

Миналата година от Зенгер / Фолкман писахме как жените са оценени като по-добри лидери от тези, които са работили с тях в сравнение с мъжете. Данните за нашия анализ са извлечени от оценки на над 60 000 лидери (22 603 жени и 40 187 мъже). Искахме да разгледаме подобни данни, събрани по време на първата фаза на кризата с Covid-19, за да видим дали тези рейтинги са се променили.

Между март и юни 2020 454 мъже и 366 жени бяха оценени относно тяхната ефективност на лидерството, използвайки нашата 360-градусова оценка за лидер. В съответствие с нашия предпандемичен анализ установихме, че жените са оценени значително по-положително от мъжете. Сравнявайки общите оценки за ефективност на лидерството на мъжете спрямо жените, отново жените бяха оценени като по-ефективни лидери (t-Стойност 2.926, Sig. 0.004). Разликата между мъжете и жените в пандемията е дори по-голяма от измерваната по-рано, което вероятно показва, че жените са склонни да се представят по-добре в криза.

Жените бяха оценени по-положително на 13 от 19-те компетентности в нашата оценка, които включват цялостната ефективност на лидерството. Мъжете бяха оценени по-добре в една компетентност – техническа / професионална експертиза – но разликата не беше статистически значима.

В таблицата по-долу се показват резултатите за мъже и жени, сортирани по средния рейтинг за жени въз основа на данните, събрани през първата вълна на пандемията.

Защо жените лидери се разглеждат като по-ефективни?

Всеки ръководител, който беше оценяван получи оценка за ангажираност към служителите си. Това което се видя е, че нивото на ангажираност на работещите при мъже лидери е малко под средното, но резултатите за ангажираност за преките доклади при жени лидери са значително по-високи. Общата средна стойност както за мъжете, така и за жените лидери е 51-ия процентил.

За да разберем по-добре какво движи разликата в нивата на ангажираност, изследването разглежда компетенциите, които преките доклади определиха като най-важни по време на кризата. Забележително е, че респондентите отдават по-голямо значение на междуличностните умения, като „вдъхновяване и мотивиране“, „общува решително“, „сътрудничество / работа в екип“ и „изграждане на взаимоотношения“, всички от които жените са оценени по-високо. Анализът на Зенгер / Фолкман  отразява онова, което е споменатото в изследването за губернаторите в САЩ, че жените лидери показват по-голяма емпатичност спрямо страховете, които хората от екипите им може да изпитват, както и загриженост за благосъстоянието им.

Може би най-ценната част от данните, които са събрани по време на кризата, е тази от хиляди директни доклади за това какво се цени и от какво лидеррсто има нужда сега. Въз основа на тези данни от лидерите се иска да могат да учат нови умения, които да наблягат на развитието на служителите, дори когато времената са трудни. Искат се лидери,  които проявяват честност и почтеност и които са чувствителни и разбират стреса, безпокойството и разочарованието, които хората изпитват. Анализът показва, че това са черти, които по-често се проявяват от жените. Но тъй като кризата продължава и се засилва на много места, всички лидери, независимо от пола, трябва да се стремят да отговорят на тези нужди.

SHARE