SHARE

На днешния 9 септември водещият в обществената медия БНР Петър Волгин публично заяви, че „На България днес е нужен нов 9 септември и нов народен съд“.

В свой публичен статус във фейсбук той също така заяви, че „9 септември 1944 г. е една от малкото дати в българската история, когато тържествува справедливостта“.

Тези изявления не просто са исторически неверни, тъй като комунистическият режим в България идва с насилствено взимане на властта, чрез помощта на чужда окупационна сила, обявила война на България, организира система от 44 концентрационни лагера с изключително строг режим, води до смъртта на стотици хиляди, унищожава българската духовна и светска интелигенция и елит, забранява почти всички форми на лична инициатива и свобода, политизира образованието, ликвидира почти всяка възможност за независимо творчество и налага цалостна политическа цензура.

Тези изявления също така следват антидемократична пропагандна линия, целяща да подобри образа на Русия, страна, която според доклада за национална сигурност на Министерския съвет за 2016 г. води хибридна война чрез “ формиране на обществено мнение чрез дезинформация, пропагандни кампании, медийна манипулация, използване на социалните мрежи за лансиране на подвеждаща информация, финансиране на партии и популистки организации, инициативи на популистки партийни лидери за манипулиране на групи избиратели и за предизвикване на объркване сред населението и др.“.

Правителственият доклад също така заключава, че „Действията на Русия са източник на регионална нестабилност и заплашват нашата основна цел за единна, свободна и мирна Европа“, което потвърждава многобройните заключения на ЕС и НАТО, че страната ни заедно със западните си съюзници е в информационна война с Русия, чиято крайна цел е дестабилизация и разпадане на НАТО и ЕС.

Но тези изявления също така са и са и противозаконни според сега действащото законодателство.

С изявлението „На България днес е нужен нов 9 септември и нов народен съд“ Петър Волгин призовава за окупация от чужда държава, а чрез желанието му за нов „народен съд“ – тоест политическа саморазправа с опоненти – насилие срещу български граждани.

Това противоречи на чл. 408 от Наказателния кодекс, който гласи: Който пряко или косвено, чрез печат, слово, радио или по друг начин се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва за подстрекателство към война с лишаване от свобода от три до десет години.

Насилственото изменение на конституционния строй също така  противоречи на чл. 108 от НК: Който проповядва фашистка или друга антидемократична идеология или насилствено изменяне на установения от Конституцията на Република България обществен и държавен строй, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева.

Изявлението също така в своята цялост противоречи на чл. 1 на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.

Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.

(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална катастрофа.

Фактът че на лице, което призовава за насилствена смята на конституционния режим, окупация от чужда държава и саморазправа с противници се дава трибуна, и то в обществена медия, издържана със средставата на българския данъкоплатец, е възмутимо.

„Терминал 3“ ще сезира органите на българската прокуратура и Съвета за електронни медии, като се надяваме те да предприемат действие по случая.