SHARE

Вчера министър Кунева се опитала да внесе спокойствие сред софийските родители, които чакат всяка година от тъмно до светло на опашки, за да си запишат децата в първи клас.
И казва, че „Има достатъчно места за всички първокласници в училищата.“ Но тя пропуска един много важен детайл!

Винаги съм споделяла мнението, че не е важно в кое училище ще учи детето, а кой ще го учи. Колкото и качествено да е построена една училищна сграда, каквито и материали да са вложени в нея, колкото и средства да са похарчени, всичко се обезсмисля, няма ли там такива учители, в чието обучение също да са инвестирани милиони.
Според класацията на софийските училища, пред чиито врати всяка година се вият опашки, най-предпочитани са 18 СОУ, 120 СОУ, 119 СОУ, 51 СОУ и 133 СОУ, вероятно заради големия брой професионалисти в тях, както и заради тяхното местоположение.
Авторитетът на едно училище е право пропорционален на авторитета на учителите в него, заедно с директора. Познавам колеги и от други софийски училища, които са прекрасни специалисти.

Защо ми е да пиша всичко това? Причините са две.

1. Пропускът на г-жа Кунева, че учителите в едно училище са магнитът за учениците.

2. Това, в което лично се убедих днес:

Днес ми дадоха за задача да обобщя една анонимна анкета, свързана с новите учебни програми за 1- 4 клас. Участниците бяха 50 на брой, от различни малки, големи и още по-големи селища в област Велико Търново.
Предполага се, че учителят по презумпция задължително трябва да е грамотен. Грамотността обаче включва, както умението да пише правилно, така и умението да попълва правилно тестове, анкети, документи и др.
Какво беше удивлението ми, когато се натъкнах на колеги, които не знаеха как се попълват анкети! Всеки въпрос имаше по три възможни отговора. Имаше такива колеги, които бяха оградили и трите отговора, други пък – два, а някъде нямаше нито един ограден. Заприличаха ми на зрелостниците, които не се справят с теста на матурите и те побиват тръпки, ако трябва да им дадеш да напишат свободен текст.
Иначе моите първокласници тази година се научиха как се решава тест. Но тук става дума за учители…

Няма никакво значение, че новият закон за образованието се списва близо десетилетие. Ако зад него, като изпълнители, не застанат мотивирани, отговорни и грамотни учители, усилията са били напразни. В закона е заложена квалификацията на учителите. Безспорно е крайно належащо да се вложат много средства и време за повишаване на квалификацията. Едно на ръка е компютърната грамотност. Друго на ръка е основната, функционалната и множествената грамотност.
По този параграф съм ЗА ФИНЛАНДИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО /терминът не е мой/.

Там за учители приемат най-умните, способни и грамотни хора.
Защото ако PISA подхване да измерва функционалната грамотност и на учителите, съвсем ще я овапцаме.

Снимка: http://detstvoto.net/

SHARE
Мария Николова - начален учител в гр. Горна Оряховица и един от админите в най-голямата фейсбук-група на български учители. С активна гражданска позиция и силно развито чувство за ред и справедливост.