SHARE

Загуба, разделяне, благотворителност и висока държавна награда. „Газпром“ през последните дни се превърна в една от основните новини. Монополистът позволява разделянето на добива и транспортирането/преноса.

За първи път, по подразбиране, от 1998 г. на базата на резултатите от девет месеца компанията е на загуба. Но в същото време корпорацията ще похарчи много пари за благотворителност, а нейният лидер получи една от най-високите държавни награди.

Какво се случва около „Газпром“?

Разделяне на дружеството: „Газпром“ го допусна в проспекта за емитиране на еврооблигации – посочи го като един от рисковете, както и загубата на монопол върху износа на синьо гориво. За това говорят последните 20 години. Но може би най-силните разговори бяха преди две години, когато шефът на ФАС Игор Артемев обяви възможното разделение. Освен това той уточни, че инициатор е ръководителят на „Роснефт“ Игор Сечин.

Да се раздели и същевременно да се лиши „Газпром“ от монопола върху доставките на газ в чужбина винаги е било давано като възможност за укрепване на руските позиции в Европа, за замяна на американския шистов газ и за притискане на други конкуренти. А разделянето условно на „Газпром“ и „Трансгаз“ (подобно на „Транснефт“) ще ни помогне да преодолеем Третия енергиен пакет, който ограничава добиващите природен газ да го транспортират. Има смисъл, съгласен е водещият експерт в Съюза на производителите на нефт и газ в Русия Рустам Танкаев.

Рустам Танкаев, водещ експерт в Съюза на нефто- и газодобивниците в Русия:

„Тази идея ще реши някои от проблемите, които възникват заради Третия енергиен пакет, когато газът се доставя до Европа.

Това значително ще намали натиска върху проекти на „Газпром“ като „Северен поток-2“. В този случай поне аргументите на Европейската комисия относно спазването на Третия енергиен пакет няма да останат, ще отпаднат.

„Те (от ЕК) трябва от пръстите си да изсмукват някаква друга причина.“ Въпреки това експертът посочи, че въпросът за антитръстовото законодателство в Европа е по-скоро политически. И дори да разделим „Газпром“, причините за предявяване на претенции към корпорацията ще продължат да съществуват. Но как ще се отрази разделението на вътрешния газов пазар – това е голям въпрос.

Има пример за не най-успешната реформа на РАО ЕЭС (руско акционерно дружество „Единна енергийна система на Русия“ — руска компания от енергетиката), след която цените на електроенергията за потребители се увеличиха няколко пъти, тъй като започна истинска конкуренция на руския пазар. И за опонентите на разделението това е силен аргумент.

Относно загубата на компанията, за която върху монополиста се изсипаха редица критики. Загубата възлиза на 9 милиарда рубли за девет месеца. И това е за първи път от драматичната 1998 година. Защо корпорацията е на загуба е мистерия.

Нейните приходи нарастваха във всяко отношение и никой от анализаторите, запознал се с отчетите, не може да обясни загубата. Вероятно това е въпрос с политическа тежест и значение, предполага генералният директор на Националния фонд за енергийна сигурност Константин Симонов.

Константин Симонов, генерален директор на Националния фонд за енергийна сигурност:

„Не изключвам, че в разговорите с Министерството на финансите по данните „ние отчетохме рязък спад в печалбата, ние някак си се нуждаем от подкрепа“, като аргументи са можели да имат ефект. От гледна точка на счетоводната отчетност е очевидно, че дружеството лесно може да превърне печалбите в загуби, а загубите – в реално изражение. Това е особено голяма компания.

Това се прави съвсем лесно, като се има предвид, че докато доставките за Европа се разрастват, мисля, че тази история със загубата на печалбата – тя все още е временна и може би дори специално използвана от компанията, за да извлече някои привилегии за себе си.“ Това се потвърждава от факта, че наскоро „Газпром“, подобно на „Роснефт“, получи данъчни облекчения. Но има още едно тъмно място при отчетите на газовата корпорация.

В колоната „други разходи“ има 387 милиарда рубли. Това не са пари за изграждането на нови газопроводи, защото те попадат под друго перо. Това, за което компанията може да изразходва такава сума, не е ясно. Но това е по РСБУ (руски счетоводни стандарти за отчетност), може би отчитането чрез международните стандарти ще отговори на този въпрос и като цяло ще покаже печалба.

Успоредно с това Bloomberg откри, че „Газпром“ ще изразходва рекордните 26 млрд. евро за благотворителност.

По-голямата част ще бъде насочена към създаването на исторически мултимедийни паркове „Русия – моята история“.

На основание на тематиката може да се приеме, че по този начин монополистът проявява „социална отговорност“. И интересното е, че в деня преди тази публикация ръководителят на „Газпром“ Алексей Милер получи една от най-високите руски държавни награди – ордена „За заслуги към Отечеството“, първа степен, и стана първият мениджър на държвна фирма, удостоен с тази награда. За сравнение, Андрей Костин и Сергей Чемезов „заслужават“ втора степен. За Герман Греф – трета степен. А Игор Сечин дори няма подобен орден. Само орден „Дружба“.

Автор: Михаил Сафонов,
Текстът е препубликуван от ноемврийския бюлетин на CBBSS INFOLETTER ON OIL AND GAS E&P, като преводът е на CBBSS. 

Оргиналната статия на руски може да бъде намерена на сайта BMF.ru тук.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.