SHARE

Сигнал срещу Лозан Панов за упражняване на политическа дейност ще разглежда пленумът на ВСС в четвъртък. Сигналът е внесен от Ивайло Крачунов от „Блиц“ и е за участието на председателя на ВКС в протест срещу изгонването на отец Паоло Кортези от Белене, задето бе приютил сирийски бежанци.

Това става ясно от дневния ред на пленума, публикуван на страницата на ВСС.

Вносител на точката е етичната комисия към съдийската колегия с председател Даниела Костова и членове Галя Георгиева, Димитър Узунов, Мария Кузманова и Юлия Ковачева. Формулирана е като „Разглеждане на преписка № ВСС–7013/25.05.2017 г., образувана по писмо от „Информационна агенция Блиц“, представлявано от Ивайло Крачунов“. От петимата членове на съдийската етична комисия един – Мария Кузманова, е в дълги болнични и не ходи на работа. Юлия Ковачева е гласувала „против“.
Най-любопитното е, че това не е искане за предсрочното отстраняване на председателя на ВКС от длъжност, т.нар. импийчмънт, въпреки че целта най-вероятно е да се задейства именно такава процедура.

Етичната комисия не излиза със становище по случая, нито е налице подписка с искане за предсрочното отстраняване на Панов – с парафите на трима души от съдийската колегия или на петима от Пленума на ВСС, както изисква законът. „Не знам какво се внася – снимки, текст и … нищо“, коментира кадровик.

Наскоро в медийните атаки срещу Лозан Панов се включи и Канал 3. На 11 май т.г. телевизията също реши да оправя кадровите въпросите в съдебната власт със сигнал до Инспектората на ВСС срещу него „заради крайно смущаващи факти и обстоятелства, свързани с председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов“.  От сигнала идеше реч за претоплени факти и  обстоятелства, обикновено поднасяни на флашки, с които журналистите, в която и да било медия, нямат нищо общо. Но ръководните телевизионери бяха твърди – не  можели да  останат безучастен  свидетел  на действията на шефа на  ВКС, които считат за „несъвместими както с морала, така и със законовите изисквания за упражняване на съдийската професия“ (виж по-долу).

За предсрочното отстраняване на „тримата големи“ има ясно разписани основания в Конституцията и процедура в Закона за съдебната власт. Основанията са:

1. навършване на 65-годишна възраст;
2. подаване на оставка;
3. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;
4. трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от една година;
5. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт.

Процедурата започва по искане на трима членове на съответната колегия (съдийската за председателите на ВКС и ВАС и прокурорската за главния прокурор) или на петима членове на Пленума на ВСС. След внасяне на искането за предсрочно освобождаване с ясно посочване на кое от конституционните основания се прави, въпросът се разглежда от пленума, за положителен отговор се искат минимум 17 „за“ от 25-членния ВСС. Процедурата обаче приключва при президента – той трябва да издаде указ за предсрочно освобождаване, като веднъж може да върне предложението на ВСС.

Ако „разглеждането“ на сигнала срещу Панов прерасне в искане за импийчмънт, това ще е прецедент в най-новата ни история.

*Текстът е препубликуван от специализирания сайт на правна тематика Defakto с тяхно разрешение. Заглавието е на редакцията на „Терминал 3“.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.