SHARE

България трябва да продължи съдебната реформа, за да даде още гаранции за независимостта на съда и да засили отчетността върху главния прокурор. Това става ясно от позицията на Венецианската комисия по повод проведената през последните две години съдебна реформа в страната, съобщава Mediapool, която ще бъде огласена в идните дни.

Двете основни предложени засягат главния прокурор, чиято безконтролна власт си остава непокътната въпреки фасадните законодателни промени от последните години. Едното предложение е ръководителят на държавното обвинение да не може да се меси при избора на шефовете на върховните съдилища. Второто е да се създаде независима институция, която да може да разследва главния прокурор.

Венецианската комисия е консултативен орган към Съвета на Европа, който дава мнения за конституционното право в държавите от Стария континент. Нейните позиции често се смятат за последна инстанция на правната мисъл и служат за основа на критиката към страните, които не съблюдават върховенството на правото. Последен ярък пример за това бе критиката на комисията към Полша за проведената при тях съдебна реформа, която обезсилва конституционния съд в страната.

Венецианската комисия оценява конституционната реформа от края на 2015 г. като провал, съобщава Mediapool.

„Източник на притеснения за Венецианската комисия е фактът, че прокуратурата, в частност главният прокурор, все още имат значителна роля в съдийското самоуправление. Това може да се поправи по няколко начина. Например съдийската колегия (на ВСС) може да получи част от правомощията на Пленума на ВСС, като назначава и освобождава двамата шефове на върховните съдилища и да може да отстранява избраните от съдиите членове на ВСС. Алтернативата е тези решения да се взимат от двойно мнозинство, т.е. по тях да се произнася Пленумът на ВСС и съдийската колегия“, посочва комисиятa.

Наред с това комисията настоява за засилване на отчетността на главния прокурор. С тази цел се препоръчва разработването на процедура, която да позволява „ефективно и независимо разследване при наличие на данни за извършени от главния прокурор нарушения“.

Kомисията предлага „функциите и властта на прокуратурата извън наказателния процес трябва да бъдат сериозно намалени“. През последните години управляващите от ГЕРБ, подпомагани активно от БСП и ДПС, вървят в точно обратната посока и постоянно се опитват да увеличат властта на прокуратурата. В началото на 2015 г. ГЕРБ се опита да прокара извънредно право за прокуратурата да разваля търговски сделки.

Венецианската комисия предлага и въвеждане на още една гаранция за независимостта на българския съд – съдиите трябва да избират най-малко половината от членовете на съдийската колегия във ВСС.

„Приетите през 2015 година промени в конституцията са позитивни в много отношения. По-специално разделянето на ВСС на две колегии за съдии и прокурори, както и изборът на членовете на ВСС (от парламентарната квота) с квалифицирано мнозинство бяха стъпки напред. Все пак сегашната система продължава да има известни недостатъци и прогресът, постигнат с промените в конституцията и Закона за съдебната власт, трябва да бъде затвърден чрез нови структурни реформи в конституцията и законите на страната“, се казва в позицията.

Сред другите предложения на Венецианската комисия:

  •  Общите събрания на съдиите да имат изключителни правомощия за номинирането на кандидатите за шефове. Сега те имат право да номинират, но такива права имат и членовете на ВСС. Обикновено накрая се избират кандидатите на ВСС.
  •  Да се разшири кръгът от хора, които могат да участват и в процеса по номиниране на кандидатите за членове на ВСС. В случая се предлага това право за „уважаваните професионални асоциации на адвокатурата и правните училища“.
  •  ВСС да получи право да номинира кандидати за съдебни инспектори и да може да ги отстранява при сериозни нарушения. Сега това е изцяло в ръцете на Народното събрание.
  • Правомощията на шефовете на съдилищата да бъдат преосмислени, като им се отнеме правото за наказания на съдиите и да инспектират тяхната дейност.

„Функциите на инспектората трябва да бъдат ясно разделени от функциите на ВСС, а процедурите, по които се провеждат инспекциите, трябва да бъдат по-детайлно формулирани, за да се предотврати възможността за неоправдани, прекалено продължителни или твърде инвазивни инспекции“, предлага още Венецианската комисия.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.