SHARE

2017 г. е поредната година, белязана от пълната неспособност на Столичната община да се справи със сериозния проблем за качеството на извършваните за сметка на публичните пари, време и нерви строително-ремонти дейности в София. Въпреки многобройните сигнали, силно обществено недоволство и все по-голяма нетърпимост към подобен начин на работа е повече от очевидно, че проблемът не се взима достатъчно на сериозно. Затова и „Спаси София“ настоява чрез отворено писмо, чието съдържание можете да прочетете по-долу, Столичният общински съвет да проведе извънредно заседание с единствена точка: некачествени ремонти. Очакваме както поемане на политическа отговорност, така и спешно приемане на краткосрочни и дългосрочни мерки за трайно справяне с така важния за всички софиянци проблем.

В случай че и този път призваните да защитават обществения интерес общински съветници не предприемат адекватни и навременни действия, „Спаси София“ ще организира заедно с граждани и сродни организации протест под прозорците на общината.

До Съветниците в Столичен общински съвет

ОТВОРЕНО ПИСМО

от „Спаси София“
във връзка с качеството на извършваните строително-ремонтни дейности на територията на Столичната община, финансирани чрез публични средства

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Както несъмнено сте забелязали, нетърпимостта към лошите управленски практики у гражданското общество търпи постоянно развитие, с което очакванията за това по какъв начин да изглежда нашият град растат. През последните години на територията на Столичната община бяха извършени много на брой строително-ремонтни дейности, при чиято реализация бяха констатирани изключително сериозни дефекти, видимо некачествено изпълнение и силно неустойчиви крайни резултати. Публично беше заявено, че няколко сериозни финансови санкции са наложени, но всеки път това се случваше едва след като граждани, организации като „Спаси София“ и медии сигнализираха за некачественото строителство.

Липсата на проактивна и превантивна политика от страна на Столичната община води до появата на уродливи явления като “ремонт на ремонта”, а всичко това се плаща с парите, времето и нервите на всеки един столичен данъкоплатец.

„Спаси София“ е организация, която от създаването си има за цел да работи за една по-устойчива София, а в тази дефиниция влиза и изискването за качествена, дълготрайна и достъпна градска среда и инфраструктура. Тъй като такава не е факт, с настоящото отворено писмо ние настояваме за:

  1. Провеждане на извънредно заседание на Столичния общински съвет с единствена точка – качеството на извършваните строително-ремонтни дейности в София, за да се набележат краткосрочни и дългосрочни мерки за справяне с проблема.
  2. Приемане на нарочна декларация на Столичния общински съвет за преустановяване на практиката “ремонт на ремонта” и поемане на политически ангажимент качеството на извършваните строително-ремонтни дейности да отговаря на съвременните стандарти и тенденции.
  3. Незабавно прилагане на съществуващите разпоредби на ЗОП (чл. 55(1) т. 4) и Директива 2014/24/ЕС (чл. 57(4)(ж)), занимаващи се с правото на възложителите да отстраняват компании за неизпълнение или некачествено изпълнение на предишен договор.
  4. Повишаване на санкциите за неизпълнение или некачествено изпълнение на договори, възложени от Столичната община чрез обществени поръчки.
  5. Създаване на механизъм за прозрачен и публичен мониторинг на качеството на извършваните строително-ремонтни дейности.

Считаме, че подобни действия биха били малка, но важна компенсация за недостатъчните усилия за справяне с проблема с качеството на ремонтите в града. Като общински съветници всеки един от вас е призван да гарантира и закриля интересите на жителите на Столичната община. В случай че и този път не предприемете адекватни действия, „Спаси София“ си запазва правото заедно с граждани и сродни организации да инициира протестни действия под общинските прозорци, с които ясно да покажем, че некачествените ремонти повече няма да бъдат толерирани в София. Вие сте на ход!

30.10.2017 г.
гр. София

С уважение, „Спаси София“

Текстът е препубликуван от интернет страницата на „Спаси София“ с тяхно разрешение. Заглавието е на редакцията на „Терминал 3“.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.