SHARE

Председателката на женското движение в Партията на европейските социалисти (към която се причислява БСП) отправи остро присмо към Корнелия Нинова за действията на партията ѝ по отношение на Истанбулската конвенция.

В него тя заявява, че:

  • В България се води пропагандна кампания, която е изкривила дебата и в Истанбулската конвенция и „темата за трети пол, който, освен че не е свързан с конвенцията, въобще не се и споменава като трети пол“ в текста.
  • Делегация на БСП е подкрепила „резолюция на Съвета на ПЕС, в която изразяваме пълна подкрепа за Истанбулската конвенция и призоваваме за нейната ратификация във всички страни членки„.
  •  Ако БСП не подкрепи ратификацията на Истанбулската конвенция в Народното събрание, „вашата партия рискува да бъде разграничена като единствената в нашето политическо семейство, която е против конвенцията“ и това ще бъде обсъдено на следващато заседание на Президиума на ПЕС.

От редакцията на „Терминал 3“ смятаме за важно да напомним – за изясняване на действията на БСП – че миналата година бе публикуван правителствен доклад, в който Русия е набелязана като „най-голямата заплаха за националната сигурност в региона“ и в който изрично се посочва, че:

„Безпокойство предизвикват опитите на чужди държави за формиране на обществено мнение чрез дезинформация, пропагандни кампании, медийна манипулация, използване на социалните мрежи за лансиране на подвеждаща информация, финансиране на партии и популистки организации, инициативи на популистки партийни лидери за манипулиране на групи избиратели и за предизвикване на объркване сред населението и др.“

Действия, които бяха извършени от техните агенти и пропагандатори в настоящата кампания, много от които са членове или близки до БСП – партия, която изобщо не се е освободила от връзките си с Русия.

Редакцията на „Терминал 3“ публикува писмото на председателката на ПЕС – Жени Зита Гурмай, в неговата цялост, като акцентите са на редакцията.

Скъпа Корнелия, 

Бих искала да изразя дълбокото си притеснение от името на ПЕС-Жени във връзка с настоящите събития и позицията, изразена от Националния съвет на БСП на 13 януари да се противопостави на ратификацията на Истанбулската конвенция относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие.

Политическото ни семейство винаги е заемало челни позиции и е водело много политически битки и кампании в защита и овластяване на жените (чрез осигуряване на политически, икономически и социални права на жените) в Европа и в целия свят. Още повече насилието, основано на пола, се е превърнало в изявен политически проблем не само в Европа, но и в целия свят. Правата на жените са ключов политически приоритет не само за ПЕС-Жени, но и за цялото ни политическо семейство – Партията на европейските социалисти. Това бе подчертано и от президента на ПЕС Сергей Станишев на последното заседание на ИБ на НС на БСП. В допълнение, благодарение на действията на ПЕС-Жени и сътрудничеството с малтийското председателство на ЕС, под егидата на Хелена Дали (ПЕС) – министър, отговарящ за равенството между половете – конвенцията бе поставена в дневния ред на ЕС и подписана.

Позицията на БСП е изненадваща, имайки предвид дългогодишните битки, които БСП е водила в защита на правата на жените, включително и много съвместни инициативи с ПЕС и ПЕС-Жени. Само преди месец и половина делегация на БСП заедно с всички други партии и делегации от нашето политическо семейство единодушно подкрепиха резолюция на Съвета на ПЕС, в която изразяваме пълна подкрепа за Истанбулската конвенция и призоваваме за нейната ратификация във всички страни членки. Тази резолюция бе подкрепена от делегацията на българските социалисти в ЕП на 12 септември 2017 г. Миналата година Обединението на жените социалистки в България проведе национална кампания в подкрепа на Истанбулската конвенция чрез събиране на подписи за ратификацията й.

Въпреки факта, че дебатът за ратификация на Конвенцията в България се е изкривил и в него преобладават доста подвеждащи аргументи, включително темата за трети пол – който, освен че не е свързан с конвенцията, въобще не се и споменава като трети пол – фокусът трябва да остане единствено върху предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие.

Всички партии, членки на ПЕС, трябва усилено да се противопоставят на тази манипулация на истината, тъй като това има за цел да дискредитира и отхвърли един реален проблем, чието решение не трябва да бъде отлагано. Това е проблем, който засяга всички 28 държави – членки на ЕС, където 43% от жените са изпитали някаква форма на психологическо насилие, а 23% са били жертва на физическо или сексуално насилие от техните партньори. Тези жени се надяват на конкретни мерки, които да са в защита на техните права, сигурност и дори живот.

Като членове на ПЕС е важно да водим дебата, като използваме един прогресивен, ценностен и социално справедлив подход тогава, когато изопачените аргументи на популистките сили водят към грешна посока. Ние, социалистите, винаги сме били против фалшиво представените дебати и винаги сме имали политическата смелост да представим истински факти в защита на нашите ценности.

Като допълнение искам да привлека вниманието Ви към факта, че ако БСП не подкрепи ратификацията на Истанбулската конвенция в Народното събрание, вашата партия рискува да бъде разграничена като единствената в нашето политическо семейство, която е против конвенцията. Това вече започна да повдига много въпроси от страна на някои представители от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, както и в нашите сестрински партии и граждански сдружения от всички части на Европа.

Също така бях информирана, че БСП възнамерява да предложи законодателни предложения, свързани с правата на жените. Въпреки че ние подкрепяме подобни инициативи, според нас това едва ли ще превъзмогне негативния политически сигнал на вашата позиция относно конвенцията.

Следователно се надяваме, че вие ще преразгледате позицията си и ще инициирате публичен дебат с неправителствени организации. В противен случай като лидер на ПЕС-Жени ще ми се наложи да повдигна въпроса за позицията на вашата партия относно Истанбулската конвенция по време на следващото заседание на Президиума на ПЕС.

С уважение:

Зита Гурмай, председател на ПЕС-Жени

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.