SHARE

Свидетели сме на формиращ се консенсус: след категоричните резултати на референдум 2016 г., в който над 2,5 млн. граждани се обявиха за замяна на пропорционалната с мажоритарната избирателна система, като минимум трябва да заменим пропорционалната избирателна система със смесена. Очакването на мнозина в обществото е, че едва ли не с въвеждането на мажоритарна система всичките ни проблеми ще се решат. И ако по някаква причина такава радикална промяна е нежелателна, то като минимум е необходимо поне да въведем смесена система.

Заради този формиращ се консенсус е изключително важно да се подчертае – има различни видове смесени избирателни системи и някои имат същите недостатъци като чистите мажоритарни системи. Затова много трябва да се внимава с каква точно смесена система ще се сдобием вследствие мобилизацията на привърженици на мажоритаризма.

1. Има смесени системи като Унгарската след 2011 г., които приличат на „обратна руска рулетка“ (по удачното сравнение на Балинт Мадяр, автор на „Посткомунистическата мафиотска държава: случаят Унгария“) – 5 от 6-имата участниците в играта получават куршум в главата. В такива системи печели най-големият и печели всичко – с едва 43% от гласовете на парламентарните избори през 2014 г. ФИДЕС запази конституционното си мнозинство от 67% от местата в парламента.  Унгарците смениха смесената си система (която дотогава беше с умерен мажоритарен елемент  и компенсация за изкривявания в представителството) със смесена със силен мажоритарен елемент и рязко намаляване броя на депутатите – от 386 на 199. Днес 106 от тези 199 депутати са мажоритарно избирани в един тур с просто мнозинство, без да е предвиден какъвто и да било механизъм за коригиране на  изкривяванията при превеждането на получените гласове в депутатски места.

Резултатът от промяната на изборната система в Унгария е консолидация на посткомунистическия авторитарен режим в Орбанова Унгария.

Ако това е целта ни – да подпомогнем преминаването от либерална демокрация с частично пленена  от частни интереси към авторитарна държава мафия, имаме изпитана рецепта, която можем да следваме.

Подобно е положението и в Грузия, където отново механично смесената система дава огромен бонус на най-голямата партия и дори конституционно мнозинство.

2. Затова, ако избирателната ни система наистина трябва да бъде смесена и все пак да не съдейства за лесното и бързо преминаване към авторитарен режим, е добре да приемем функционално смесена система. Необходимо е да приемем такава формула на смесване  на пропорционалния и мажоритарния елемент, който да запазва пропорцията между получени гласове и места в парламента. Такава е избирателната система във федералната република.

Всяко друго „механично смесване“ на мажоритарна и пропорционална система в Централна и Източна Европа би довело до заплаха за либералната демокрация  там.

3. Според  Балинт Мадяр подменянето на либералната демокрация с посткомунистически авторитаризъм върви по два канала: промени в избирателните системи чрез въвеждане на силен мажоритарен елемент (Централна и източна Европа) и чрез президенциализация (в Русия и бившите съветски републики).

Можем да очакваме, че при успешно блокиране на единия канал за промяна на политическия ни  модел ще има дори още по-силен натиск за промяна по другия канал – чрез засилване правомощията на президента и въвеждане на (полу-) президентски режим. Вече започваме да чуваме заявки и за подобна подмяна.

Трябва да се готвим за поредица от битки за запазване на либерално-демократичния характер на политическия ни модел и недопускане на подмяната му с посткомунистическа авторитарна мафия държава.

*Текстът е препечатан от личния блог на автора „Ружа с бодли“ с негово разрешение. 

SHARE