SHARE

Това, че не разбираш един проблем, не е предпоставка да имаш мнение по него, а обратното – да проучиш.

Сигурен съм, че много ще се съгласят с това съждение и даже удачно биха го приложили, когато става дума за някои от последните скандали в обществото – когато е видно как масовото незнание и клишета, подпомогнати от нечия пропаганда – раждат чудовища.

Само че този проблем се оказва далеч по-масов – говоренето, без познаване на фактите – ето и случая с Терез и Масуд, за които сега се надига възмущение как „отнеха лъвовете на България“ и как „не можело ли за тях да се грижат в местен зоопарк“?

А ето и фактите:

1. Терез и Масуд имат генетичен проблем – техните родители са брат и сестра, техните прародители са брат и сестра.

2. Терез и Масуд са отхвърлени при своето раждане от майката, баща им се опитва да ги стъпче. Обикновенно това води до ранна смърт при лъвовете – както се случва със сестрата на двете лъвчета.

3. Тези фактори водят и до други проблеми, сред които и неправилен растеж на костите на предните лапи.

4. Това изисква полагането на специални грижи от висококвалифицирани експерти – от създаването на правилната диета до оперативна намеса.

5. Терез и Масуд не са пригодни за зоопарк, а в България няма не само условията, но и нужната експертиза за това – тъй като в случая става въпрос за специфични болести и спефично лечение от висококвалифицирани ветеринари в съответата област.

Това е заключението както на Централна ветеринарна клиника – гр. София, така и на клиника „Добро хрумване“, които полагаха грижа за тези животни. Това е също заключението на Софийския зоопарк. 

От това можем да изведем следното:

Те имат проблем, който изисква експерти, без които лъвчетата ще загинат.

Този проблем не може да бъде решен у нас според водещите експерти в областта.

При тези обстоятелства кое следва да е единственото логично решение?

а) да ги оставим в местен, непригоден зоопарк без нужната експертиза, защото „България не дава своите лъвове“;

б) за тях да бъдат положени нужните грижи от нужните експерти на нужното място.

Не само защото „България прави най-доброто за своите лъвове“, но защото това е нормалната човешка реакция, когато знаем, че има проблем.

Животните не са циркова забава, те не са добитък, който да експлоатираме, а когато е „дефектен“, да отхвърляме.

Както всеки кучкар се грижи за своето куче, както всеки води котката си на ветеринар, така от „Четири лапи“ и „Дивите животни“ и безбройно многото доброволци се грижат за тези „големи котки“.

А всъщност – поради всички изброени фактори – Терез и Масуд нямаше днес да са живи, ако не бяха усилията на тези две организации и всички доброволци. Днес, след като те оцеляха благодарение на тези усилия, е лесно останалите да казваме – „Ама нека сега си ги вземем“, но е по-трудно да видим, че именно хората, полагащи грижи и спасили лъвовете – от доброволци до експерти – са тези, които казват, че за тях са нужни грижи и знание, което тук липсва. 

А за нас, коментаторите, остава да коментираме. Но е добре преди това да се запознаем с фактите.

Терез и Масуд

Пътуването продължава успешно. Късно вечерта Терез и Масуд ще пристигнат в ХоландияНа тях са им нужни специални грижи поради специфичните им заболявания и това ще бъде история с успешен край – за всички, които обичат животните и правят всичко по силите си те да имат добър живот <3 Организация за защита на животните "Четири лапи" , Дивите Животни / Wild Animals и всички доброволци

Публикувахте от Terminal 3 в 5 февруари 2018 г.

Повече информация можете намерите тук. 

SHARE