SHARE

На изслушването на новите кандидати за председател на Върховния администратитвен съд настоящият председател на ВКС Лозан Панов мълча и не зададе никакви въпроси, но накрая се включи с кратка реч защо ще гласува за Соня Янкулова

Представяме изказването му с кратки съкращения, по начина, по който то бе предадено от колегите ни от „Клуб Z“. Акцентите са на редакцията на „Терминал 3“.

Ще гласувам за кандидата, който ни припомни на всички една сентенция: че съдебната независимост е състояние на духа.

И не само ни припомни, но и със своето поведение на професионалист, със своето кариерно израстване, със своята концепция и своето представяне ни показа, че е способен да поддържа именно това състояние на духа.

По какъв начин се състоя тази процедура? Да си отговорим на въпроса – дали успяхме широкото общество да убедим във важността на този избор.

А няма съмнение, че е много важен. Председателят на ВАС е и главата на институцията, тя е призвана по конституция да брани правата, изконните интереси на гражданите, когато те са изправени срещу актове на властта.

Нямаше кампания на ВСС, която да посочи колко е важен този избор. Нямаше кампания, която да даде възможност на кандидатите да представят своите концепции, да влязат, ако щете, в сблъсък един срещу друг. За да може изборът да се съсредоточи върху този, който е по-добрият професионалист.

Но това е избор на тишината… Ние направихме избор на тишината.

Ние избрахме момент на този избор, който не предполага тази възможност на колегите и участниците в процедурата – летните месеци, период, който не даде възможност на колегите от ВАС да участват активно и в провеждане на пленума за изслушване на кандидатите.

Знаете, една трета от тях не са участвали.

Казвам го, защото най-важно е аргументът – правните качества, професионалните познания на кандидатите да бъдат от решаващо значение за избора им за председател на ВАС.

Това е едната страна. А втората е свързана с това, когато се провежда този избор.

В ден, който не е типичният заседателен ден на ВАС.

Но не е само това, по-интересното е, че се провежда 22 дни преди края на мандата на ВСС. Когато всеки един от членовете на ВСС е съсредоточил своя поглед върху „изхода от ВСС“. И в този смисъл няма как да не останат съмнения, че самият избор може да бъде повлиян от договорки и някакви обещания.

Ще приключа с това, че ще подкрепя кандидата, който има професионално израстване, човек, който има административен опит, човек с познания по европейско право, човек, който има и опит в администрацията, тъй като като участник в работата на такава администрация е участвал и от другата страна – в орган, който е постановявал такива актове, подлежащи на контрол от ВАС.

Човек, който има интерес в науката, който прави мост между теорията и практиката. Човек, който има публикации. Но най-основният аргумент – човек, който има характер, който се представи достойно.

Янкулова е магистрат, който може в качеството си на председател на ВАС да отстоява съдебната независимост, да създаде нормални условия на съдиите от ВАС да правораздават в съответствие с Конституцията и законите на Република България.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.