SHARE

Една снимка от април 1993 г., в която изгорял кран няма, защото все още няма такъв, а само скеле, с чиято помощ общински работници е трябвало да демонтират ПСА след проведено заседание на Столичния общински съвет на 18 март 1993 г. по т. 2, на което е прието Решение №2, т. 2 по Протокол №24/18.III.1993 г., с което е възложено на кмета на Столичната голяма община в срок до 1. V.1993 г. да проведе необходимите процедури за демонтаж на скулптурните фигури и барелефи.

Тогавашният кмет Александър Янчулев издава Заповед №РД-09-168/7.IV.93 г., с която възлага на Христо Димов, зам.-кмет на СГО, „да ръководи и осигури извършването на всички необходими законни процедури по демонтажа, транспорта и опазването на фигурите и барелефите от паметника в съответствие с действащата законова и подзаконова нормативна уредба, както и за подготвянето и устройването на подходящи места за тяхното съхранение на отговорно пазене.

Извършените демонтажни дейности е трябвало да бъдат разплатени изцяло с дарения от юридически и физически лица, които вече са били събрани за тази цел.

На 12 април 1993 г. започва изпълнението на заповедта за цивилизованото демонтиране на ПСА и неговото запазване като история на София по време на комунистическия режим.
Зам.-кметът предлага да се създаде музей на открито за паметниците на тоталитарния режим, като се възложи на главния архитект на София да определи подходящ терен за това. Започва издигане на скеле около паметника от общинска фирма „Сградостроител“.

В следващите дни обаче се случва нещо, което остава неизяснено и до днес. На 14 април 1993 г. кметът Янчулев уведомява с писмо премиера Любен Беров, че същия ден сутринта „въпреки съгласувания със СДВР план за навлизането на строителната техника в района на паметника с устна заповед на министъра на вътрешните работи не е било разрешено на строителя да започне работа“. Вътрешен министър по това време е Виктор Михайлов.

Никое от тринайсетте правителства след това не повдига темата за преместването. Дали поради страх, дали поради други причини, само можем да гадаем. Но ПСА продължава да стърчи в центъра на София и да не е преместен в музея на социалистическото изкуство, както е било написано в заповедта на Александър Янчулев преди 24 години, която български министър на вътрешните работи е отменил устно.

Решението за демонтаж на ПСА

Снимки: socbg.com

SHARE