SHARE

От Борис Митов за „Свободна Европа“

Не съществува законово задължение властите да проверят по същество дали народният представител от ДПС и кандидат-депутат за ЕП Делян Пеевски физически е пребивавал на територията на ЕС през последните шест месеца, въпреки че това е задължително условие, за да участва в евроизборите.

Това постанови Върховният административен съд (ВАС) по жалбата на гражданско сдружение БОЕЦ срещу отказа на ЦИК да вземе отношение по този въпрос. Магистратите напълно споделят становището на избирателната комисия, че е достатъчно Пеевски да има адресна регистрация в България, което е потвърдено от формалната проверка на Главна дирекция „ГРАО“.

„Регистрирането на кандидатските листи по същността си е охранително производство, при което кандидатите трябва да отговарят формално на изискванията на ИК, а проверката на Главна дирекция „ГРАО“ е относно съответствието на декларираните обстоятелства с изискванията да имат постоянен адрес в Република България и да са живели най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“, аргументират се върховните съдии Нина Докторова, Румяна Монова и Тодор Петков.

Четете още тук.