SHARE

В четвъртък евродепутатите призоваха за незабавно спиране на преговорите за присъединяване на Турция в ЕС, ако конституционната реформа остане непроменена. Резолюция по въпроса е приета с 477 гласа „за“ срещу 64 „против“ и 97 „въздържал се“.

Евродепутатите са загрижени за  влошаването на положението в Турция в областта на правовата държава, правата на човека, свободата на медиите и борбата с корупцията.  Депутатите остро осъждат заявената от президента на Турция многократна подкрепа за въвеждане на смъртното наказание и припомнят, че това поставя под въпрос членството на Турция в Съвета на Европа и ще доведе до незабавно прекратяване на преговорите за присъединяване към ЕС.

Като се вземе под внимание резултатът от провелия се наскоро референдум в Турция относно разширяването правомощията на президента, евродепутатите призовават комисията и държавите членки незабавно да спрат официално преговорите за присъединяването на Турция, ако пакетът за конституционна реформа бъде приет непроменен, се казва в прессъобщение на ЕП.

В проект за резолюция ЕП отчита, че  2016 г. е била трудна за населението на Турция в резултат от продължаващата война в Сирия, големия брой бежанци, поредицата от жестоки терористични актове и опита за преврат. Изразява се и  солидарност с народа на Турция, но в същото време ЕП смята, че взетите от правителството мерки са непропорционални и имат негативно въздействие върху голяма брой граждани. Става дума за колективното освобождаване на държавни служители, масовото закриване на медии, арестите на журналисти, съдии, защитници на правата на човека, както и затварянето на училища и университети.

Резолюцията признава значимостта на добрите отношения между ЕС и Турция, както и поддържането на конструктивен и открит диалог. Парламентът планира да изпрати делегация на посещение в Анкара през есента с цел подновяване на парламентарния диалог.

Докладчикът на ЕП Кати Пири (С&Д, Нидерландия) заяви: „Този парламент говори с единен, ясен и висок глас, когато осъжда сериозното подкопаване на демократичните стандарти от страна на турското правителство. Той също така продължава да подкрепя турския народ, милиони от който продължават да гледат на ЕС като на основа за реформите в страната си. Заедно с вас, турския народ, ние се надяваме, че справедливостта скоро ще се завърне в Турция.“

Процедурата за прекратяване на преговори за присъединяване към ЕС е изложена в член 5 от Рамката за преговори с Турция. В него се посочва, че в случай на тежко и продължаващо нарушаване на принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека, основните свободи и върховенството на закона, които са фундаментални за ЕС, от страна на Турция, то ЕК по своя инициатива или искане от една трета от държавите членки може да препоръча временно прекратяване на преговорите и условия за евентуално им възобновяване.

*Текстът е препубликуван от специализирания сайт на правна тематика Defakto с тяхно разрешение. Заглавието е на редакцията на „Терминал 3“.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.