SHARE

Да се обсъди въпросът за създаване на наднационален, външен мониторинг над ВСС, подобен на сегашното евронаблюдение над правосъдието и вътрешния ни ред – това е предложил ръководителят на мисията на ЕК Уилям Слийт на среща с кадровици днес. Както всяка година, пратеници на Брюксел са у нас във връзка със следващия и решаващ доклад на Еврокомисията, който този път ще излезе в края на годината.

Уилям Слийт е питал и дали ВСС, двете върховни съдилища ВКС и ВАС, както и Инспекторатът ще искат от Брюксел техническа помощ за оценка на дейността им, както беше с прокуратурата. Това става ясно от съобщение на съвета за срещата днес. А министърът на правосъдието Цецка Цачева се е ангажирала да постави въпроса пред Лозан Панов, Георги Колев и Теодора Точкова.

Впрочем решение да се иска европроверка на административното правосъдие веднъж вече беше взето от съдийската колегия и после отменено от нея по настояване на председателя на ВАС Георги Колев. А вчера стана ясно, че Колев отказва да изпрати направения от ВАС функционален анализ на комисията по натовареността начело с Калин Калпакчиев, защото „ще е нецелесъобразно и противоречащо на интересите на съдебната система“. По предложение на Димитър Узунов е решено анализът да се изпрати на целия ВСС.

Ето какво съобщават от съвета за днешната среща с мисията на ЕК:

„Постигнатият напредък по изпълнение на две препоръки по Механизма за сътрудничество и оценка от Доклада на Европейската комисия от месец януари 2017 г. – изборът на членове на осмия състав на Висшия съдебен съвет и назначенията на висши съдебни длъжности, бе темата на проведената днес среща на министъра на правосъдието Цецка Цачева и членове на ВСС с представители на експертната мисия на Европейската комисия. От страна на ВСС в разговора участваха г-н Димитър Узунов – представляващ Съвета и член на Съдийската колегия; г-жа Юлия Ковачева – член на Съдийската колегия и заместник-председател на Комисията по атестиране и конкурси; г-жа Соня Найденова – член на Съдийската колегия на ВСС; г-н Ясен Тодоров – член на Прокурорската колегия и председател на Комисия професионална етика към Прокурорската колегия и г-н Румен Георгиев – член на Прокурорската колегия и председател на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС. В екипа на Европейската комисия са г-н Уилям Слийт – и.д. директор на дирекция, Генерален секретариат; г-н Жулиен Мусние – заместник-началник на отдел, Генерален секретариат; г-н Туе Фосдал – Генерален секретариат; г-н Юри Бюрер-Тавание – Генерален секретариат и г-н Инго Войщенфелд – Генерална дирекция „Правосъдие“.

По предложение на г-н Слийт представителите на Висшия съдебен съвет представиха отделните етапи в процедурата за провеждане на избори за членове на новия състав на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Коментирани бяха новите правила, по които се провежда изборът, системата за електронно дистанционно гласуване и гаранциите за нейната сигурност, осигурената публичност и прозрачност в организирането и провеждането на общите събрания на магистратите, в проведените от кандидатите изборни кампании и тяхното изслушване пред съответното общо събрание, на получените резултати в приключените вече процедури за следователите и прокурорите.

Акцентирано бе, че всеки магистрат има възможност да участва пряко във вота и на обстоятелството, че в срока за обжалване не е направено оспорване на приключилите към момента общи събрания на следователите и на прокурорите. Членовете на ВСС направиха извод, че осмият състав на съвета ще има много по-голяма представителност от предходните, следователно и много по-широка власт.

Избраните от магистратската квота членове на ВСС са подкрепени от по-голямо мнозинство спрямо предходните състави на съвета, тъй като в приключените процедури са участвали 76% от следователите и 79% от прокурорите; а излъчените от Народното събрание членове на ВСС ще бъдат избирани с мнозинство от две трети от народните представители. На системата за електронно дистанционно гласуване са се доверили 365 следователи, което е 82,21% от  имащите право на глас 444 следователи, както и 1377 прокурори, които представляват 91,62% от всички 1503 прокурори в страната. От включените в избирателния списък на съдиите 2236 магистрати електронно гласуване са заявили 1677 съдии, или 75%.

В дискусията с представителите на мисията на ЕК бе откроена възможността, която изборната процедура дава за дебат по темите, които вълнуват магистратската общност, за начина за номиниране и подкрепа на кандидатите и други.

По отношение на втората тема бяха коментирани правилата и етапите, по които протича стартиралата процедура за председател на Върховния административен съд.

В края на срещата ръководителят на мисията на ЕК г-н Слийт предложи ВСС да обсъди въпросите за създаване на институции за наднационален мониторинг, подобен на осъществявания по Механизма за сътрудничество и оценка, и препоръча новият състав на Висшия съдебен съвет да набележи в началото на мандата си целите, които ще определят неговата дейност. Поставен бе и въпрос дали ВСС, ВАС, ВКС, ИВСС биха поискали от ЕК техническа помощ за оценка на дейността им, подобно на Прокуратурата на Република България.

Членовете на ВСС посочиха във връзка с първия въпрос създадената методика за оценка на тяхната дейност и тази на инспекторите в ИВСС, която предстои да бъде направена от осмия Висш съдебен съвет; както и документите, от които ще се черпи информация при извършване на анализа.

Втория въпрос министърът на правосъдието Цецка Цачева се ангажира да постави пред председателите на върховните съдилища и главния инспектор на ИВСС.“

*Текстът е препубликуван от специализирания сайт на правна тематика Defakto. Заглавието и акцентите са на редакцията на „Терминал 3“. 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.