SHARE

Европейската комисия започна наказателна процедура срещу Унгария за законодателство, подобно на законопроекта на българските управляващи, което налага ограничения на чуждестранното финансиране на неправителствени организации.

Заключенията на Европейската комисия са, че националното законодателство не може да нарушава свободното набиране на средства, тъй като това ще ограничи възможността на неправителствените организации да изпълняват дейностите си.

Това според комисията е в нарушение на свободата на сдружаване, закрепена в Хартата на основните права на ЕС.

Унгарският закон е значително по-мек от предложението на българските власти, но принципите, на които е порицан от Европейската комисия, могат аналогично да бъдат приложени.

Унгарският закон задължава неправителствените организации, които получават чуждестранно финансиране от над € 24 000 на година, да се регистрират в специален списък, да се обозначат като „организации, подкрепяни от чужбина“ и да докладват специфична информация за своето финансиране и дейност на унгарските власти, като в противен случай са изправени пред санкции.

Комисията също така намира мерките на унгарските власти за „несправедливи и диспропорционални ограничения на свободата на придвижване на капитали, залегнала в Договора за функциониране на ЕС“.

И от ЕК също така отбелязват, че законодателството води до притеснения за „правото на защита на личния живот и личните данни“, тъй като законът изисква на властите да се предоставя детайлна информация за донорите и точната бройка на транзакциите, които ще бъдат публични.

Заключенията на комисията са конкретно за унгарския закон, но могат да бъдат отрити аналогии с намеренията на българските власти да наложат забрана на чуждестранното финансиране за съсловните организации на магистратите извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Конкретно текстовете за свободата за сдружаване и свободното движение на капитал могат да бъдат приложени и в българския случай, тъй като ограничаването на чуждестранното финансиране ще възпрепятства тези организации да изпълнят своите цели.

Неслучайно  председателят на правната комисия Данаил Кирилов обяви, че ден след внасянето на законопроекта от Европейската комисия са му поискали „спешно“ пояснения за предлаганите промени, които той да даде в еднодневен срок.

Предупреждението от ЕК е началото на наказателната процедура. Сега унгарските власти ще имат месец, за да отговорят, и ако не предприемат задоволителни мерки, то комисията може да представи „обосновано мнение“ и впоследствие да заведе дело в Съда на ЕС.

 

 

 

SHARE
Разследващ анализатор в Bellingcat