SHARE

Столичната община е изготвила доклад с мерки, които да се справят с изключително високите и опасни нива на замърсяване в София, но от общината искат този доклад да остане таен до неговото приемане – тъй като не желаят той да бъде подложен на обществено обсъждане.

„Терминал 3“ се сдоби с доклада и предлага основните му акценти – сред които са въвеждането на пешеходни зони, увеличаване на таксите за строителни машини, изграждане на буферни паркинги, ниски цени на градския транспорт и дори цялостна забрана на използване на автомобили, които замърсяват въздуха.

Целия доклад можете да видите тук.

Докладът е изготвен от зам.-кмета на Столичната община Йоана Христова и общинските съветници Лорита Радева, Зафир Зарков, Иван Таков, Иван Велков.

Част от мерките, които съдържа доклада: 

1. Въвеждане на нискоемисионни зони, споделени зони и успокоени зони

– пешеходна зона по бул. „Витоша“ в участъка от ул. „Алабин“ до бул. „Ал. Стамболийски“

– пешеходна зона по ул. „Георг Вашингтон“ в участъка от ул. „Трапезица“ до ул. „Пиротска“.

– „успокоена зона“ с ограничение на скоростта до 30 км/ч и изграждане на велоленти в карето между ул. „Алабин“, бул. „Хр. Ботев“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Леге“.

2. Промяна в организацията на движение:

В зона Център:

– всички автобуси, които се движат в зона „Център“ и Зона 1 да притежават Евро 6 (стандартът за емисии Евро 6 фиксира преди всичко по-ниски максимални стойности на прахови частици и азотен оксид за емисиите на километър – бел. ред).

– оптимизиране на трафика от сметоизвозване в зона „Център“ през зимните месеци

– отклоняване на транзитния поток от центъра чрез доизграждане на вътрешния градски ринг, който позволява бързи връзки между различните точки на града без преминаване през центъра, както и разширяване на Околовръстния път на София.

Отваряне на Северната тангента в участъка на кв. „Левски Г“, като се доизгради участъка от бул. Владимир Вазов до нея.

Включване на допълнителни улици към Зона 1:

– към Зона 1 ще бъдат добавени бул. „Черни връх“, Околовръстен път, бул. „Никола Петков“, ул. „Любляна“, бул. „Овча купел“, бул. „Никола Мушанов“

3. Увеличаване на таксата за навлизане в зона „Център“ и Зона 1 на товарни автомобили и строителни машини – ако тези машини притежават сертификат под Евро 5, то на тях ще им бъдат налагани таксите за навлизане на 120 лв./месец за маса над 4 тона и 150 лв./месец за маса над 30 тона.

Също се предвижда допълнителна такса за работа на строителни машини от 60 лв./месец.

4. Изграждане на второ депо за земни маси в западната част на София и изграждане на нови буферни паркинги. 

Включително предложение да се преразледа възможността за „жълта зона“ където паркирането да е безплатно, но само на указаните места. 

Освен тези мерки се предлага и въвеждането на специален режим при превишение на нормите на фини прахови части (ФПЧ10) над средно  дневните норми:

БАН ще дава 48-часова прогноза, на чиято база ще се предприемат следните мерки:

При прогноза за среднодневните норми (СДП) на финни прахови частици (ФПЧ10) до 50 µg/m3. – не се предприемат действия, тъй като нормата е спазена

от 51 до 100 µg/m3:

– Столичната община отправя призиви: гражданите да не използват лични МПС, а обществен транспорт и тези от тях, използващи твърдо гориво за битово отопление, да преминат при възможност към алтернативно отопление.

– Столичната община предприема оросяване (когато е приложимо).

Освен гореизброените мерки при превишаване от 101 до 150 µg/m3:

– Столичната община разрешава безплатното паркиране до изчерпване на местата в буферните паркинги при използване на градски транспорт.

Освен гореизброените мерки при превишаване от 151 до 200 µg/m3:

– Столичната община въвежда двойно увеличение на таксата за паркиране в „синя“ зона.

Освен гореизброените мерки при превишаване над 200 µg/m3 за два последователни дни (най-критичната прогноза) тогава може общината да въведе:

– „Зелен билет за градски транспорт“ на цена от 1 лев за целия ден

– сезиране на КАТ за засилване на проверките върху МПС за „съдържанието на вредни вещества в отработилите газове, а при дизеловите двигатели и степента на димност“.

Докладът предлага на националните власти да въведат законодателни промени, след които при превишаване над 200 µg/m3 на СДП за два последователни дни да могат да бъдат въведени и следните мерки:

 

– забранено движението на МПС от 8:00 до 20:00 в зона „Център“

– забрана за влизане на всички ППС в карето от бул. „Т. Александров“, бул. „Княз Дондуков“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евримий“, бул. „Христо Ботев“ с изключение на граничните улици и булеварди.

Ако продължава критичното превишение на стойностите и след двата дни то общината може да въведе крайни мерки: 

– Разширяване на забраната за МПС до зона „Център“

– въвеждане на плаващо работно време в общинската администрация с цел намаляване на трафика в пиковите часове

– пълна забрана за движение на МПС и безплатен градски транспорт на територията на цяла София.

Мерките не се отнасят до електромобили, хибриди, превозни средства с евро 5 и 6, МПС със специален режим и превозни средства от редовните линии на градския транспорт и комуниалните услуги на СО както и за живеещите в зона „Център“ и Зона 1. 

Целия доклад можете да видите тук.

 

 

 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.