SHARE

„Дивидентът“ от членството на България в ЕС: износът нарасна 6 пъти за 15 години:

– По данни на НСИ износът на стоки за първите осем месеца на 2017 г. нараства с 12.9% спрямо същия период на 2016 г.

Ако трендът се запази, 2017 г. ще бъде първата година, през която износът на стоки и услуги ще надхвърли 65 млрд. лева, общият обем на търговията ще надхвърли 130 млрд. лева, или 130% от прогнозния БВП за годината.

– През 2001 г. износът на България е под 11 млрд. лева годишно – за 2017 г. се очаква да бъде 6 пъти по-висок. През 2001 г. износът е 35% от БВП, за 2017 г. ще достигне 66% от БВП; общо износът и вносът на стоки и услуги през 2001 г. е под 80% от БВП – през 2017 г. ще надхвърли 130% от БВП.

– Глобалната криза не спря процеса на отваряне на българската икономика – износът надмина предкризисните стойности след само 5 тримесечия след достигане на „дъното“.

– Икономиките в Източна Европа, които се присъединиха към ЕС, преминаха през сходен процес на „отваряне“ през последните десетилетия . През 2016 г. износът като дял от БВП в България е сходен със средната стойност за Централна Европа и балтийските страни. Най-голяма е отвореността на икономиката на Словакия, като в Унгария, Чехия, Естония, Словения и Литва износът също е с по-висок дял в БВП от България. България е с по-отворена икономика от Латвия, Румъния, Полша и Хърватия. Износът като дял от БВП расте най-бързо от 2001 до 2016 г. в Полша, следвана от България.

– Малките догонващи икономики в Източна Европа са отворени и зависими от външната търговия, по-богатите и големи икономики на Запада – в много по-малка степен, дори Германия. Което означава, между другото, че икономически политики с „дизайн“ като за Франция и Италия например незадължително ще имат добър ефект върху икономики като българската.

Автор: Лъчезар Богданов
Текстът е препубликуван от фейсбук профила на автора. Заглавието и акцентите са на редакцията на „Терминал 3“. 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.