SHARE

Единствената загубена кауза е онази, която предадем, преди да сме започнали битката.

Вацлав Хавел,
5 октомври 1936 г. – 18 декември 2011 г.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.