Цитат: Чавдар Николов

Цитат: Чавдар Николов

SHARE

„Обичам да се шегувам, че на нас ни липсва СС – справедливост и солидарност. Като няма справедливост, ние не сме и солидарни. Ние сме страшно разделени. Отвратително е това, че липсва справедливост и отгоре на всичкото никой не иска да те чуе понякога. Особено тези, от които зависят нещата.
И понякога ние минаваме границата поради това – крещим, защото никой не иска да ни чуе. Защото обществото ни се лумпенизира с такава скорост невероятна, губим качество, отиде всичко в чужбина…“

Чавдар Николов, карикатурист

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.