SHARE

„Гласуваните от депутатите в края на юли промени в ЗСВ не преследват легитимна цел, а са част от авторитарната вълна на „съдебни реформи” в страните от Централна и Източна Европа, които са насочени към чувствително ограничаване на независимостта на съда.“

Калин Калпакчиев,
член на Висшия съдебен съвет пред сп. „Икономист“

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.