SHARE

“Ако „доброто лидерство“ съществува, то това е да даваш добър пример. И аз се стремя да го правя за всеки служител на IKEA.”

Ингвар Кампрад, създател на IKEA (1926-2018)

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.