SHARE

„На 1 февруари 1945 година българските комунисти извършват най-масовото убийство в новата българска история – в една голяма бомбена яма край Централните софийски гробища са разстреляни сто и петдесет души от политическия, интелектуалния и военния елит на България.“

Димитър Паница

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.