SHARE

28 години след падането на комунистическия режим в България в обществото все още е налице дезинформация за комунизма като политически строй, особено сред най-младото поколение.

С Решение на 40-ото НС България изразява подкрепа за Пражката декларация за европейската съвест и комунизма от 03.06.2008 г., чиито идеи са доразвити в други международни актове като Резолюцията на ЕП от април 2009 г. – „Европейската съвест и тоталитаризмът“ и Резолюцията на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа от 03.07.2009 г. – „За ново обединение на разединена Европа“. В цитираните документи като имаща първостепенна важност е посочена необходимостта от информираност на обществото за извършените престъпления на тоталитарните режими.

Днес младите хора в България нямат реална представа за същността на комунистическия режим и престъпленията, извършени от неговия репресивен апарат, както и за последствията от тях. Това в голяма степен се дължи на липсата на достатъчна информация по въпроса както в досегашните учебни програми, така и в проекта на учебна програма по „История и цивилизации“ за 10. клас, където периодът 1944-1989 г. се изучава.

Настояваме в окончателния вариант на учебната програма да бъдат разписани адекватни критерии за учебното съдържание, даващи реална представа за същността на комунистическия режим и създаващи условия за формиране на конкретни знания за престъпленията на този режим в България за периода между 1944 и 1989 г. Категорично се противопоставяме на риска информацията за т.нар. „Народен съд“, лагерите и репресивния апарат на държавната машина да бъдат отново удобно подминати.

Длъжни сме да покажем истината такава, каквато е в нейната цялост, ето защо изискваме провиненията на комунистическия режим да бъдат изучавани обективно в учебната програма в българските училища. Защото народ, който не познава миналото си, няма бъдеще!

ПП „Движение Да България“

„Демократи за силна България“/ НР

ПП „БЗНС“

ПП „Зелените“

ПП „ДЕОС“

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.