Цитат: Александър Дубчек

Цитат: Александър Дубчек

SHARE

„Онова, което направи този процес толкова специален – особено от гледна точка на скоростта на промяна – беше изобретателната и спонтанна дейност на широк кръг хора, включително и комунисти. Хората действаха без ни най-малка манипулация и без да са получавали никакви команди отгоре.“

Александър Дубчек (1921-1992), един от вдъхновителите на Пражката пролет, потушена от армия на Варшавския договор след нахлуване в Чехословакия на 21 август 1968 г.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.