SHARE

В Европейския съюз има 24 официални и три работни езика: английски, френски и немски. Но един от водещите кадри, който ще подготвя българското председателство на съвета, знае само един чужд език и той дори не е сред официалните на ЕС – руски.

Олег Петков бе назначен за заместник-министър в Министерството за българското председателство на съвета на ЕС 2018 г. 

Цялата му кариера е свързана с контраразузнаването, като от 1993 г. е инспектор към МВР, през 1997 г. става старши инспектор в дирекция „Национална служба сигурност“ при МВР и се издига до заместник-председател на ДАНС през 2015 г. 

Освен че знае единствено руски и единственият му професионален път е бил в службите за сигурност,  следва и въпросът къде е завършил висше образование?

Магистър „Автомобилни пътища”, Оренбургски политехнически институт, Русия (от 1984 до 1989 г.), четем от официалната му биография.

Възниква въпросът какво прави в ръководството на българското председателство на Съвета на ЕС Олег Петков?

Източници на „Терминал 3“ споделят, че ДАНС са го освободили от поста заместник-председател, което е довело до това Попов да се жалва пред министър-председателя Бойко Бориов, че остава без доходи. От своя страна Борисов го е пратил в Министерството за българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., като му е казал, че след края на председателството трябва да се оправя сам.

Остава въпросът какъв стратегически приоритет е председателството на България, ако за заместник-министри по самото председателство се слагат хора без квалификации, неспособни да ползват работните езици на ЕС? Фактът, че лицето има единствено връзки с Русия и службите за сигурност, също е притеснителен.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.