SHARE

По повод на българското европредседателство на Съвета на ЕС от Евростат публикуваха статистика и интересни факти за страната ни.

Знаехте ли например, че в България има баланс по отношение на научния сектор: половината учени са жени. Освен това имаме най-много зъболекари на глава на населението, цели 105 на 100 000, най-висок брой в Европа.

Българите съставляват едва 1,4 % от населението на ЕС, а приносът ни в БВП на съюза е 0,3 %. БВП на глава от населението е сравнително нисък, близо пет пъти по-малко от средния за ЕС – 6800 евро срещу 29 100 средно за Европа, или 48 от 100 по PPS – покупателна способност. 18% от населението на страната работи в земеделския сектор.

Друго, с което сме характерни? Слънчогледовото семе, разбира се. България е един от най-големите износители на слънчогледови семки в ЕС, докато вътрешната ѝ мрежа от реки съставлява повече от четвърт от транспорта. Износът и вносът на стоки са съответно 68% и 67% в рамките на съюза и 32% и 33% извън ЕС.

„Изненадващо за около 2/3 от всички анализирани показатели тяхната стойност за България и средната за ЕС е сходна.

Разликата е най-драматична в икономически план. При 2,5% от територията и 1,4% от населението на ЕС България произвежда едва 0,3% от БВП на съюза. Вижда се и на какво се дължи това – много по-малко висшисти (а като махнем купените дипломи и квазиуниверситетите, тази разлика става внушителна), много по-малко разходи за развойна дейност (а знаем как се харчат и скромните бюджетни средства за целта), много по-слаба дигитализация на икономиката (при толкова силен ИТ сектор), много по-слаба заетост в средно и високотехнологични фирми (все още преобладава суровинният и с ниска добавена стойност износ)“, коментира икономистът Евгени Кънев в своя фейсбук профил.

Рискът от бедно и социално изключване е почти двойно по-висок от средния за ЕС – 40.4% при 23,5% за Европа. Българските жени от 30- до 34-годишна възраст настигат европейските си съгражданки, що се отнася до образованието, като с образователна степен след основното образование са 41% от българките при средно 43% за ЕС. Мъжете в същата група изостават в това отношение – едва 27,2% от 34,4% средна стойност за ЕС. Процентът на напусналите образователната система преждевременно е 13,8 при средна стойност за Европа 10,7%.


Изоставаме по отношение на научноизследователската и развойнта дейност, като инвестираме в нея 0,96% от БВП при 2,03 средно за ЕС. Не сме почитатели и на пазаруването онлайн – едва 17% от българите на възраст между 16 и 74 години заявяват, че са правили покупки в интернет срещу 55% средна стойност за Европа.

Изненадващо България има по-висок от средните стойности за ЕС дял във възобновяемата енергия – 18,2%. От 1990 насам страната ни е намалила емисиите си на вредни газове с 40%.

 

 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.