SHARE

„Мога да ви кажа за какво става въпрос – изключително тежко, сериозно инженерно съоръжение, с което България трябва да се гордее, така както Китай се гордее с Великата китайска стена. България трябва да се гордее с най-стабилната ограда в целия ЕС, която спокойно може да бъде наречена Великата българска стена.“

Валери Симеонов,
зам. министър-председател на Република България

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.