SHARE

„Дори сме развили мотиви в теорията за абсолютността на наказанията, които са разработени от Кант и Хегел, които са учители на Маркс и Енгелс.“

Данаил Кирилов,
председател на правната комисия и депутат от ГЕРБ

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.