SHARE

Пребитият преди дни столичен нотариус Веселина Механджийска отказва да съдейства на полицията и да й предостави достъп до изповяданите от нея сделки.

Това стана ясно от месечната пресконференция на МВР, на която присъстваха вътрешният министър Валентин Радев и главният секретар Младен Маринов.

Доводите на МВР обаче са съмнителни и навяват на мисъл, че органите на реда имат други мотиви. Адв. Грета Ганева разказва защо:

Нападнатата колега нотариус не давала на разследващите достъп до нотариалните дела, значи не съдействала – това става ясно от брифинга на главния секретар на МВР.

Пълен лаик или нещо друго?

Самият закон урежда тайната на клиентите и делата им не подлежат на никакви проверки, нито кантората на обиск. Служебният архив на нотариуса е неприкосновен по закон.

От друга страна, нотариусът не може да си позволи да даде достъп до архива и по този начин да уязви доверието на клиентите, тъй като то е в основата на изповядване на отношенията между лицата и то е в основата на нотариалната дейност.

Изглежда, нотариусът се е позовала на чл. 21, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, според който „Служебният архив на нотариуса е неприкосновен и никой няма право на достъп до него без съгласие на нотариуса освен в случаите, предвидени със закон“, като е съобразила, че съгласно чл. 26, ал. 1 от същия закон: „Нотариусът е длъжен да пази професионална тайна за обстоятелствата, станали му известни във връзка с работата, и не може да ги ползва за свое или чуждо облагодетелстване“.

Освен това всички сделки са вписани в публичния регистър към Служба вписвания и оперативните полицаи имат достъп до обявената информация. Така лесно могат да установят какви сделки са минали през нотариуса, кои са страните и какъв е предметът на всяка от тях. Следователно имат на разположение законно средство, с което да съберат нужната информация и въз основа на нея да изведат конкретни изводи, по които да работят.

Щом като е така, за какво тогава й е на полицията достъп до всички нотариални дела?

Дали пък не става дума за целенасочен опит да се получи достъп до нотариалния архив? Да не вземем пък да си помислим, че полицията е съучастник, а побоят е бил само средство да се стигне до него?

Кое е вярно? Че главният секретар на МВР не познава закона или че не намира законни средства за разкриване на престъплението, или че се домогва, въпреки закона, да получи незаконен достъп до нотариалните дела.

Какъвто и да е отговорът, очевидно не става дума просто за гаф, а за невъзможност за заемане длъжността главен секретар на МВР.

ОСТАВКА, господин тлавен секретар!

SHARE
Грета Ганева е адвокат от Софийската адвокатска колегия. Магистър по право на Европейския съюз. Експерт по права на човека.