SHARE

Изявление на Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Швеция

В тази безпрецедентна ситуация е юридически оправдано държавите-членки да приемат извънредни мерки за защита на своите граждани и преодоляване на кризата. Въпреки това сме дълбоко загрижени за риска от нарушаване на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, произтичащи от приемането на някои спешни мерки.

Спешните мерки трябва да бъдат ограничени до строго необходимото, да имат пропорционален и временен характер, да се подлагат на редовен контрол и да се спазват гореспоменатите принципи и задълженията на международното право. Те не трябва да ограничават свободата на изразяване или свободата на печата.

Трябва да преодолеем заедно тази криза и заедно да поддържаме европейските си принципи и ценности по този път. Следователно, ние подкрепяме инициативата на Европейската комисия за наблюдение на спешните мерки и тяхното прилагане, за да се гарантират основните ценности на Съюза, и приканваме Съвета по общите въпроси* да се заеме с въпроса, когато е уместно.

*Това е една от конфигурациите, в които действа Съвета на Европейския съюз, заседавайки един път месечно. Обикновено в Съвета по общите въпроси заседават министрите на външните работи на държавите-членки, но към тях може да се присъединяват и министрите по европейските въпроси, ако темите го изискват (бел. ред.).

SHARE